Openstelling extra ronde subsidieaanvragen onder regeling ‘Muziek in ieder kind’

Geldend van 29-07-2010 t/m heden

Openstelling extra ronde subsidieaanvragen onder regeling ‘Muziek in ieder kind’

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stelt een derde ronde open voor de indiening van subsidieaanvragen onder de tenderregeling ‘Muziek in ieder kind’. Dit zal de laatste ronde zijn waarin aanvragen voor muziekeducatieve projecten kunnen worden ingediend. Ten behoeve van deze ronde geldt in aanvulling op de Regeling ‘Muziek in ieder kind’ van 9 december 2009 (Staatscourant 2009, nr. 20112) het volgende:

De termijn voor indiening van aanvragen voor de derde ronde sluit op 15 september 2010.

De uitvoering van projecten waarvoor in deze ronde subsidie wordt aangevraagd mag niet starten voor 1 januari 2011.

Projecten kunnen binnen de regeling ‘Muziek in ieder kind’ worden ondersteund voor maximaal drie schooljaren te rekenen vanaf de startdatum van de regeling, derhalve tot en met het schooljaar 2012–2013.

Voor deze derde en laatste ronde voor muziekeducatieve projecten geldt een subsidieplafond van € 2.000.000,–.

Het bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie.

Terug naar begin van de pagina