Regeling tarifering kennis- en vaardighedentoets 2010

Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 juli 2010, MEVA/BO-3007958, houdende herziening van de Regeling tarifering kennis- en vaardighedentoets

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3a, tweede lid, van het Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid;

Besluit:

Artikel 1

Het tarief voor het afleggen van een kennis- en vaardighedentoets voor artsen, apothekers, gezondheidzorgspsychologen, klinisch fysici, psychotherapeuten en tandartsen bedraagt:

  • a. € 650,– voor zover het betreft het algemene deel van de toets;

  • b. € 1700,– voor zover het betreft het beroepsinhoudelijke deel van de toets voor artsen;

  • c. € 1500,– voor zover het betreft het beroepsinhoudelijke deel van de toets voor tandartsen.

Artikel 2

Het tarief voor het afleggen van een kennis- en vaardighedentoets voor verpleegkundigen bedraagt:

  • a. € 200,– voor zover het betreft het algemene deel van de toets;

  • b. € 400,– voor zover het betreft het beroepsinhoudelijke deel van de toets.

Artikel 3

  • 1 Het tarief voor het afleggen van een algemene kennis- en vaardighedentoets voor apothekersassistenten, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten, mondhygiënisten, oefentherapeuten, optometristen, orthoptisten, podotherapeuten, radiotherapeutisch laboranten, radiodiagnostisch laboranten, tandprothetici, verloskundigen en verzorgenden in de individuele gezondheidszorg bedraagt € 200,–.

  • 2 Het tarief voor de behandeling van een portfolio van apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, apothekersassistenten, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, klinisch fysici, logopedisten, mondhygiënisten, oefentherapeuten, optometristen, orthoptisten, podotherapeuten, radiotherapeutisch laboranten, radiodiagnostisch laboranten, tandprothetici, verloskundigen en verzorgenden in de individuele gezondheidszorg bedraagt € 50,–.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink.

Terug naar begin van de pagina