Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009

Geraadpleegd op 18-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 29-07-2010.
Geldend van 29-07-2010 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 29-07-2010

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 29-07-2010)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
29-07-2010 tot 20-11-2009 Nieuwe-regeling 20-04-2010 Stcrt. 2010, 11800 20-04-2010 Stcrt. 2010, 11800
Naar boven