Besluit Nagedachtenisoorkonde en -sculptuur

Geldend van 23-07-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Defensie houdende instelling van een Nagedachtenisoorkonde en -sculptuur voor nabestaanden (Besluit Nagedachtenisoorkonde en -sculptuur)

De Minister van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

Ingesteld wordt de Nagedachtenisoorkonde en -sculptuur, hierna aangeduid als ‘beeldset’.

Artikel 2

De beeldset wordt toegekend aan de nabestaanden van de militair die op of na 27 december 1949 is omgekomen bij inzet van de krijgsmacht:

  • a. ter verdediging van het Koninkrijk, waaronder mede begrepen de bondgenootschappelijke verdediging, of

  • b. ten behoeve van de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde.

Artikel 3

  • 1 Op de Nagedachtenisoorkonde worden naam, rang en overlijdensdatum vermeld. De Minister van Defensie ondertekent de oorkonde.

  • 2 De Nagedachtenissculptuur heeft de vorm van een wapperende vlag en is gegoten in brons. Aan de voorzijde van de vlag is een strijdende eenheid te zien, bestaande uit vier militairen. Drie van hen zijn grijs gepatineerd. De vierde symboliseert de omgekomen militair. Deze is goudkleurig en is ook aan de achterzijde zichtbaar. Opde voorzijde van de sculptuurworden aan de linkerkantnaam, rang en overlijdensdatum van de omgekomen militair gegraveerd.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit met de toelichting zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 maart 2010

De

Minister

van Defensie,

E. van Middelkoop

Terug naar begin van de pagina