Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, CVR, COPD) 2010

Geldend van 20-07-2010 t/m heden

Prestatiebeschrijvingsbeschikking

De Nederlandse Zorgautoriteit,

heeft krachtens de paragrafen 2, 4 en 5 van hoofdstuk 4 van de Wmg

op basis van de beleidsregel:

Prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen

(DM type 21, CVR2, COPD3)

en gelet op:

Wmg-artikel 35 en

art. 56 lid 4 en 53 lid 6

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

zorgaanbieders die de hieronder omschreven prestatie(s) contracteren en leveren;

en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub2 van de Wmg

(hierna te noemen: Hoofdcontractant)

aan:

alle ziektekostenverzekeraars met welke een rechtsgeldige schriftelijke overeenkomst als genoemd in de beleidsregel ‘Prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)’ is afgesloten en alle verzekerden van ziektekostenverzekeraars met welke een rechtsgeldige overeenkomst is afgesloten

prestatiebeschrijving:

de prestatie,

 • 1. Multidisciplinaire zorgverlening voor Diabetes Mellitus type 2 voor personen ≥ 18 jaar (DM type 2)

  • Met code 40001 voor zorgonderdelen die vallen onder de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet

  • Met code 40002 voor zorgonderdelen die vallen buiten de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet

 • 2. Multidisciplinaire zorgverlening voor Cardiovasculair Risicomanagement (CVR)

  • Met code 40011 voor zorgonderdelen die vallen onder de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet

  • Met code 40012 voor zorgonderdelen die vallen buiten de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet

 • 3. Multidisciplinaire zorgverlening voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

  • Met code 40021voor zorgonderdelen die vallen onder de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet

  • Met code 40022 voor zorgonderdelen die vallen buiten de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet

zoals beschreven in de beleidsregel Prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD):

in rekening kan worden gebracht als is voldaan aan de voorwaarden zoals omschreven in:

 • beleidsregel Prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)

 • declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2. CVR, COPD)

 • transparantievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2. CVR, COPD)

 • administratievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2. CVR, COPD)

En dat rechtsgeldig door:

zorgaanbieders die door de Hoofdcontractant zijn gecontracteerd tot levering van een of meer delen van de hierboven beschreven prestaties

aan:

de Hoofdcontractant

in rekening kan worden gebracht:

de desbetreffende deelprestatie.

Voor de prestatie(s) en deelprestaties gelden vrije tarieven.

De tarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder.

Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling, eindigt de tot aan die datum geldende prestatiebeschrijvingsbeschikking met nummer 7000-1900-10-1.

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,

M.S. Mulder,

directeur Zorgmarkten Cure.

 1. Diabetes Mellitus type 2 voor personen ≥ 18 jaar.

  ^ [1]
 2. Cardiovasculair risicomanagement.

  ^ [2]
 3. Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

  ^ [3]
Terug naar begin van de pagina