Vaststelling modellen voor het uitnodigen tot het doen van aangifte (en een aantal andere formulieren)

[Regeling vervallen per 14-12-2011.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 13-12-2011

Vaststelling modellen voor het uitnodigen tot het doen van aangifte (en een aantal andere formulieren)

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Met ingang van 1 januari 2001 vindt de vaststelling van modellen voor het uitnodigen tot het doen van aangifte (en andere formulieren) niet langer plaats bij ministeriële regeling maar bij besluit (Besluit van 27 december 2000, nr. RTB2000/3358M, Stcrt. 252). In verband hiermee worden de in de bijlage opgenomen modellen en formulieren vastgesteld.

Inwerkingtreding

[Vervallen per 14-12-2011]

Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2002 en werkt terug tot 1 januari 2001 voor zover het modellen of formulieren betreft die in de loop van het jaar 2001 in gebruik zijn genomen.

Vervallen besluit

[Vervallen per 14-12-2011]

Met de inwerkingtreding van dit besluit is de resolutie van 24 maart 1982, nr. 582-6117 komen te vervallen.

Documentcode

Middel / Onderwerp

Functie van het document

 

Accijns en verbruiksbelasting

 

ACC 14

Aanvraag van accijnszegels voor sigaren

Aanvraag

ACC 15

Aanvraag van accijnszegels voor rooktabak

Aanvraag

ACC 16

Aanvraag van accijnszegels voor sigaretten

Aanvraag

ACC 17

Aanvraag voor belastingzegels voor pruimtabak en snuiftabak

Aanvraag

ACC 18

Retourzending van accijnszegels voor sigaretten

Retourzending

ACC 19

Retourzending van accijnszegels voor sigaren

Retourzending

ACC 20

Retourzending van accijnszegels voor rooktabak

Retourzending

ACC 21

Retourzending van belastingzegels voor pruimtabak en snuiftabak

Retourzending

ACC 045

Weekaangifte verbruiksbelastingen

Aangifte

ACC 047

Accijns/verbruiksbelastingen, Periodieke aangifte, uitslag uit accijnsgoederenplaats en/of inrichting van verbruiksbelasting

Aangifte

ACC 048

Accijns/verbruiksbelastingen Dagaangifte

Aangifte

ACC 057

Accijnswijziging

Aangifte

ACC 061

Aangifte Regulerende energiebelasting (Tariefswijziging REB)

Aangifte

ACC 068

Teruggaaf accijns halfzware olie en gasolie voor zware vrachtauto’s

Verzoek

ACC 069

Teruggaaf accijns halfzware olie en gasolie buitenlandse zware vrachtauto’s

Verzoek

ACC 74

Teruggaaf accijns gasolie en halfzware olie lichte vrachtauto’s, bussen, bestelauto’s en taxi’s

Verzoek

ACC 75

Teruggaaf accijns gasolie en halfzware olie buitenlandse lichte vrachtauto’s, bussen, bestel auto’s en taxi’s

Verzoek

     
 

Vennootschapsbelasting

 

VpB 200

Aangifte vennootschapsbelasting, jaar 2000 of boekjaar 2000/2001

Aangifte

VpB 201

Opgaaf bij aangifte kerngegevens

Aangifte

VpB 202

Specificatie nr 1: energie-/ milieu- investeringsaftrek en desinvestering

Aangifte

VpB 203

Specificatie nr 2: dochtermaatschappijen

Aangifte

VpB 204

Specificatie nr 3: aandeelhouders

Aangifte

VpB 205

Specificatie nr 4: voorkoming dubbele belasting

Aangifte

VpB 210

Aangifte en inlegvel vennootschapsbelasting buitenl. Bel.pl. Jaar 2000 of boekjaar 2000/2001

Aangifte

VpB 211

Buitenlands belastingplichtigen : specificatie energie-/ milieu- investeringsaftrek en desinvestering

Aangifte

     
 

Dividendbelasting

 

DIV 001

Aangifte dividendbelasting

Aangifte

DIV 005

Aangifte dividendbelasting (verkorte versie)

Aangifte

DIV 011

Teruggaaf dividendbelasting binnenland

Aangifte

DIV 012

Teruggaaf dividendbelasting beleggingsinstellingen

Aangifte

 

Dividendbelasting (vervolg)

 

DV 268

Income tax return - USA (form 1040X)

Aangifte

RV 003

Kapitaalsbelasting

Aangifte

     
 

Milieu

 

ML 011

Brandstoffenbelasting kolen

Aangifte

ML 012

Brandstoffenbelasting gas

Aangifte

ML 026

Afvalstoffenbelasting

Aangifte

ML 27

Grondwaterbelasting

Aangifte

ML 32

Belasting op Uranium 235

Aangifte

ML 040

Regulerende energiebelasting

Aangifte

ML 041

Belasting op leidingwater

Aangifte

     
 

BPM

 

BPM 003

Periodieke aangifte voor vergunninghouders

Aangifte

BPM 017

Tijdstip aangifte bij invoer en verw. nieuwe vervoermiddelen

Aangifte

     
 

Omzetbelasting

 

OB 63

Certificaat van uitvoer

 

OB 64

Verzoek om teruggaaf liefdadige instellingen

Verzoek

OB 65

Verzoek om teruggaaf diplomatieke goederen (Frans talig)

Verzoek

OB 68

Verzoek om teruggaaf buitenlands belastingplichtigen

Verzoek

OB 069

Aangifte omzetbelasting, tijdvak

Aangifte

OB 097

Intracomm. levering en verwerving van nieuwe vervoermiddelen

Aangifte

OB 100 ENG

Verzoek om teruggaaf diplomatieke goederen (Engels talig)

Verzoek

OB 125

Opgaaf ICL binnenlands gebruik

Opgaaf

OB 126

Bijlage bij opgaaf ICL (bij OB 125)

Opgaaf

OB 140

Aangifte over verstreken tijdvakken

Aangifte

OB 160

Verzoek teruggaaf OB en REB tuinbouwers

Verzoek

     
 

Kansspelbelasting

 

KA 001

Aangifte kansspelbelasting voor organisatoren

Aangifte

KA 002

Aangifte kansspelbelasting (prijzen en buitenlandse kansspelen)

Aangifte

     
 

Loonbelasting (2001 e.v.)

 

LB 008

Loonbelastingverklaring 2001 e.v.

Formulier

LB 009

Loonbelastingverklaring 2001 e.v. (mechanisch)

Formulier

LB 102

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

Aangifte

LB 105

Aangifte Meewerkende kinderen 2000

Aangifte

LB 114

Aangifte over verstreken tijdvakken

Aangifte

LB 121

Afrekeningsaangifte Speur- & Ontwikkelingswerk 2000

Aangifte

LB 156

Melding ARBO-investeringen voor non-profit organisaties

Melding

     
 

Loonbelasting (2002 e.v.)

 

LB 008

Loonbelastingverklaring 2002 e.v.

Formulier

LB 009

Loonbelastingverklaring 2002 e.v. (mechanisch)

Formulier

 

Overige

 

AL 707

Melding voor de willekeurige afschrijving nieuwe gebouwen in aangewezen regio’s

Melding

     
 

Overdrachtsbelasting / Assurantiebelasting / Successie

 

RV 004

Overdrachtsbelasting

Aangifte

RV 005

Overdrachtsbelasting, aandelen

Aangifte

RV 006

Overdrachtsbelasting, lidmaatschapsrechten

Aangifte

RV 007

Overdrachtsbelasting, teruggaaf

Aangifte

RV 27

Overdracht Economisch eigendom

Melding

RV 030

Aangifte Assurantiebelasting

Aangifte

SUC 037

Recht van successie/schenking/recht van overgang

Aangifte

SUC 060

Recht van successie

Aangifte

SUC 063

Recht van schenking

Aangifte

SUC 065

Recht van overgang, (schenking)

Aangifte

SUC 066

Recht van overgang (overlijden)

Aangifte

     
 

BZM / MRB

 

EV 003

Aangifte belasting zware motorrijtuigen

Aangifte

EV 004

Belasting zware motorrijtiuigen (fax)

Aangifte

EV 005

Belasting zware motorrijtuigen (Eurovignet)

Aangifte

MB 001

Aangifte MRB Autobus, buitenlands kenteken, aanhangwagen

Aangifte

MB 076

Aangifte MRB Voorschot regeling besloten busvervoer

Aangifte

     
 

Inkomstenbelasting 2000

 

IB 301

P biljet 2000 Inkomstenbelasting, premie volks- verzekering en Waz met inlegvellen

Aangifte

IB 303

O biljet 2000 Inkomstenbelasting, premie volks- verzekering, Waz en Ziekenfonds met inleg vellen

Aangifte

IB 309

E biljet 2000 Inkomstenbelasting, premie volksverzekering met inlegvellen

Aangifte

IB 311

T biljet 2000 Inkomstenbelasting, en premie volksverzekering

Aangifte

IB 315

C biljet 2000 Inkomstenbelasting, premie volks- verzekering Waz en Ziekenfonds met inlegvellen

Aangifte

IB 317

D biljet inkomstenbelasting 2000 met inlegvellen

Aangifte

IB 319

F biljet 2000 Inkomstenbelasting, premie volksverzekering Waz en Ziekenfonds met inlegvellen

Aangifte

IB 321

Tj biljet 2000 Inkomstenbelasting, en premie volksverzekering

Aangifte

IB 323

Ct biljet 2000 Inkomstenbelasting, premie volksverzekering

Aangifte

IB 326

M biljet 2000 Inkomstenbelasting, premie volksverzekering, Waz en Ziekenfonds met inlegvellen

Aangifte

IB 354

Aangiftebrief aangiftediskette Inkomstenbelasting, premie volksverzekering, Waz en Ziekenfonds externe productie

Elek. Aangifte

IB 357

Aangiftediskette Inkomstenbelasting, premie volksverzekering, Waz en Ziekenfonds Belastingdienst

Elek. Aangifte

IB 364

Aangiftebrief / geleidebrief aangiftediskette Inkomstenbelasting, premie volksverzekering, Waz en Ziekenfonds Belastingdienst

Elek. Aangifte

IB 436

Verzoek Voorlopige teruggaaf / geleidebrief VT-diskette Belastingdienst

Elek. Verzoek

     
 

Inkomstenbelasting 2001

 

IB 300

Voorblad bij elk van de hieronder genoemde aangiften (excl T, Tj en diskettes)

Aangifte

IB 301

P biljet 2001 Inkomstenbelasting, premie volks- verzekering en Waz met inlegvellen

Aangifte

IB 303

O biljet 2001 Inkomstenbelasting, premie volks- verzekering, Waz en Ziekenfonds met inlegvellen

Aangifte

IB 309

E biljet 2001 Inkomstenbelasting, premie volks- verzekering met inlegvellen

Aangifte

IB 311

T biljet 2001 Inkomstenbelasting, en premie volksverzekering

Aangifte

IB 315

C biljet 2001 Inkomstenbelasting, premie volks- verzekering Waz en Ziekenfonds met inlegvellen

Aangifte

IB 319

F biljet 2001 Inkomstenbelasting, premie volks- verzekering Waz en Ziekenfonds met inlegvellen

Aangifte

IB 321

Tj biljet 2001 Inkomstenbelasting, en premie volksverzekering

Aangifte

IB 323

Ct biljet 2001 Inkomstenbelasting, premie volks- verzekering

Aangifte

IB 326

M biljet 2001 Inkomstenbelasting, premie volks- verzekering, Waz en Ziekenfonds met inlegvellen

Aangifte

IB 354

Aangiftebrief aangiftediskette Inkomstenbelasting, premie volksverzekering, Waz en Ziekenfonds externe productie

Elek. Aangifte

IB 357

Aangiftediskette Inkomstenbelasting, premie volksverzekering, Waz en Ziekenfonds Belastingdienst

Elek. Aangifte

IB 364

Aangiftebrief / geleidebrief aangiftediskette Inkomstenbelasting, premie volksverzekering, Waz en Ziekenfonds Belastingdienst

Elek. Aangifte

IB 436

Verzoek Voorlopige teruggaaf / geleidebrief VT-diskette Belastingdienst

Elek. Verzoek

     
 

Inkomstenbelasting 2002

 

IB 436

Verzoek Voorlopige teruggaaf / geleidebrief VT-diskette Belastingdienst

Elek. Verzoek

Terug naar begin van de pagina