Besluit mandaat inzake visumverlening aan de Gouverneurs van Curaçao, van Aruba en van Sint Maarten

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 9 juli 2010, nr. DJZ/BR-0492/2010, houdende verlening van mandaat inzake visumverlening aan de Gouverneurs van Curaçao, van Aruba en van Sint Maarten

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op het Soeverein Besluit van 1813;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

De Gouverneur en de waarnemend Gouverneur van Curaçao, de Gouverneur en de waarnemend Gouverneur van Aruba en de Gouverneur en de waarnemend Gouverneur van Sint Maarten zijn namens de Minister van Buitenlandse Zaken bevoegd tot het nemen van besluiten inzake de verlening van visa voor de toegang tot Nederland (Schengenvisa) en bevoegd tot het nemen van besluiten inzake de verlening van visa voor de toegang tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 2

De in artikel 1 genoemde gemandateerden kunnen ondermandaat verlenen aan de onder hen ressorterende functionarissen. Dit ondermandaat geschiedt schriftelijk.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

M.J.M. Verhagen.

Terug naar begin van de pagina