Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk

Geraadpleegd op 30-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 16-11-2018.
Geldend van 16-11-2018 t/m 30-11-2020

Wetstechnische informatie voor Bijlage III

Informatie geldend op 16-11-2018

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling aanwijzing consumentenvuurwerk
    Artikelen: 1, 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 16-11-2018)

Opmerking

Door Stcrt. 2020/64380 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2024 (Stcrt. 2023/11246). Door Stcrt. 2022/22651 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2024 (Stcrt. 2023/11246).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Vervallen 01-12-2020 Stcrt. 2020, 64380 Stcrt. 2023, 11246
17-07-2010 Nieuwe-regeling 13-07-2010 Stcrt. 2010, 11226 BJZ2010018765 13-07-2010 Stcrt. 2010, 11226
Naar boven