Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk

Geraadpleegd op 30-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 16-11-2018.
Geldend van 16-11-2018 t/m 30-11-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 16-11-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 16-11-2018)

Opmerking

Door Stcrt. 2020/64380 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2024 (Stcrt. 2023/11246). Door Stcrt. 2022/22651 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2024 (Stcrt. 2023/11246).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 23-09-2022 Stcrt. 2022, 22651 IENW/BSK-2022/58411 Stcrt. 2023, 11246
Wijziging 01-12-2020 Stcrt. 2020, 64380 Stcrt. 2023, 11246
17-07-2010 Nieuwe-regeling 13-07-2010 Stcrt. 2010, 11226 BJZ2010018765 13-07-2010 Stcrt. 2010, 11226
Naar boven