Wet modern migratiebeleid

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2010. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 19-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 21-09-2013.
Geldend van 21-09-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel I

Informatie geldend op 21-09-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 21-09-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 290 32052 Alg. 1
Aanhangig 33068
01-06-2013 Nieuwe-regeling 07-07-2010 Stb. 2010, 290 32052 24-04-2013 Stb. 2013, 165 Alg. 2

Opmerkingen

  1. Onderdeel K, onder 2.1)
  2. Onderdelen A tot en met J, K, onder 1 en onder 3, en L tot en met Z. 2)
Naar boven