Regeling betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 16-07-2010 t/m 30-06-2011

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 juli 2010, nr. DCB/CZW/WVOB 2010-0000352541 houdende de vaststelling van de maximale vergoeding voor emolumenten van het burgerlijk rijkspersoneel (Regeling betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel)

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 3 van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2011]

Het maximum van het verschuldigde bedrag voor het van rijkswege verstrekte genot van:

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2011]

Het verschuldigde bedrag voor het privé-gebruik van een dienstauto, bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van het besluit, wordt gesteld op € 0,22 per afgelegde kilometer.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2010.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Terug naar begin van de pagina