Regeling vaststelling bedragen, maatstaven, bandbreedtes en verdeelsleutels Wet inzake de geldtransactiekantoren 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 14-07-2012.]
[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 14-07-2010 t/m 30-06-2012

Regeling van de Minister van Financiën tot vaststelling voor 2010 van de bedragen, maatstaven, bandbreedtes en verdeelsleutels Wet inzake de geldtransactiekantoren

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder regeling: Regeling bekostiging financieel toezicht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager.

Terug naar begin van de pagina