Omzetbelasting, intrekking diverse besluiten (2010)

Geldend van 02-07-2010 t/m heden

Omzetbelasting, intrekking diverse besluiten

De minister van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit wordt een aantal besluiten over de omzetbelasting ingetrokken, omdat ze hun belang hebben verloren of beschrijvend/casuïstisch zijn.

1. Inleiding

Het is wenselijk om de toegankelijkheid van het geldende beleid op het gebied van de omzetbelasting te vergroten en het aantal beleidsbesluiten te verminderen. Om dit te bereiken wordt een aantal beleidsbesluiten ingetrokken die hun belang hebben verloren of beschrijvend/casuïstisch zijn.

2. Ingetrokken regelingen

De volgende besluiten zijn ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit:

Nummer

Datum

Verkorte titel

Reden van intrekking

VB 93/22

18 januari 1993

Heffing van omzetbelasting ten aanzien van de diensten van schade-expertisebureaus

Belang verloren.

CPP 2002/602M

28 februari 2002

Wijzigingen in de omzetbelastingwetgeving per 1 januari 2002

Belang verloren.

CPP2001/3086M

10 december 2001

Toepassing artikel 3, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de omzetbelasting 1968

Beschrijvend/casuïstisch.

VB92/2487

20 november 1992

Transport- en hypotheekakten voor buiten EG wonende particulieren

Beschrijvend/casuïstisch

VB93/585

22 maart 1993

Plaats van dienst van het verlijden van transport- en hypotheekakten met betrekking tot onroerende zaken in Nederland

Beschrijvend/casuïstisch

VB89/1865

18 mei 1990

Plaats van dienst. Vertaalwerkzaamheden.

Belang verloren.

CPP2001/2402M

23 oktober 2001

Heffing van omzetbelasting met betrekking tot werkzaamheden in het kader van de omschakeling naar de chartale euro

Belang verloren.

CPP2001/3083M

10 december 2001

Winstdeling

Casuïstisch/beschrijvend

VB97/3003

19 januari 1998

Heffing van omzetbelasting met betrekking tot het reinigen van tankauto’s

Belang verloren

VB94/1759

26 oktober 1994

Intracommunautaire levering, toepassing nultarief. Identificatienummer Belgische binnenschippers

Belang verloren

3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 juni 2010

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina