Besluit personeel veiligheidsregio’s

Geraadpleegd op 30-01-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-12-2017.
Geldend van 01-12-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage 2

Informatie geldend op 01-12-2017

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Besluit personeel veiligheidsregio’s
    Artikel: 10

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-12-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-12-2017 Wijziging 21-11-2017 Stb. 2017, 453 21-11-2017 Stb. 2017, 453
01-01-2016 Wijziging 15-10-2015 Stb. 2015, 380 15-10-2015 Stb. 2015, 380
01-10-2010 Nieuwe-regeling 24-06-2010 Stb. 2010, 253 24-06-2010 Stb. 2010, 252 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet veiligheidsregio's in werking treedt.1)
Naar boven