Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-2013.]
Geldend van 01-04-2011 t/m heden

Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2011

De Minister van Financiën,

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 222, vierde lid, van de Provinciewet;

Besluit:

Artikel 1

Het door de provincies te heffen aantal opcenten voor de periode 1 april 2011 tot en met 31 maart 2012 bedraagt ten hoogste 119,4.

Artikel 2

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2011.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2011.

De regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina