Besluit derde gebiedsvaststelling bestrijding Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2010

[Regeling vervallen per 02-12-2012.]
Geldend van 22-05-2010 t/m 01-12-2012

Besluit van de voorzitter, namens het bestuur, van het Productschap Pluimvee en Eieren van 17 mei 2010 houdende vaststelling van een gebied waar de aanwezigheid van Salmonella Gallinarum is vastgesteld en wordt bestreden (Besluit derde gebiedsvaststelling bestrijding Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2010)

De voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren, namens het bestuur;

Gelet op artikel 2 van de Verordening bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2009;

Gehoord het advies van de Adviescommissie pluimveegezondheidszorg,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-12-2012]

In het gebied aangegeven op de kaart in de bijlage is op 17 mei 2010 de aanwezigheid van Salmonella Gallinarum vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 02-12-2012]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit derde gebiedsvaststelling bestrijding Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2010.

  • 2 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Zoetermeer, 17 mei 2010

J.T. Wolleswinkel

plv. voorzitter

Terug naar begin van de pagina