Circulaire Intrekking Circulaire Wijziging toepassing Elektronische Detentie

Geldend van 28-06-2010 t/m heden

Circulaire Intrekking Circulaire Wijziging toepassing Elektronische Detentie

Zoals aangegeven in de brief van 8 december 2009 (Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 VI, nr. 75) zijn de met elektronische detentie opgedane ervaringen positief en voor mij reden om elektronische detentie een wettelijke basis te geven in de vorm van het wetsvoorstel thuisdetentie.

In verband hiermee heb ik besloten de Circulaire Wijziging toepassing Elektronische Detentie van 26 oktober 2009, kenmerk 5614792/09/DJI, gepubliceerd in de Staatscourant van 30 oktober 2009, nr. 16442, met ingang van 1 juli 2010 in te trekken.

Overgangsbepaling

Deze intrekking heeft geen gevolgen voor de personen die op 1 juli 2010 nog hun straf in Elektronische Detentie ondergaan en voor de personen die vóór 1 juli 2010 een oproep van de Penitentiaire inrichting administratief (PIA) hebben ontvangen voor een intake Elektronische Detentie. Voor deze personen wordt de Elektronische Detentie conform de circulaire uitgevoerd.

Deze circulaire zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en ter inzage worden gelegd in de bibliotheken van de penitentiaire inrichtingen.

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina