Positie short term consultants bij de Wereldbank

Geldend van 20-09-1999 t/m heden

Besluit staatssecretaris van Financiën 20 september 1999, nr. IFZ99/1044

De directeur-generaal voor Fiscale Zaken heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Functionarissen en stafleden van de Verenigde Naties en van de gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties zijn vrijgesteld van belasting op de salarissen en emolumenten die door de organisatie aan hen betaald worden op grond van artikel V, par. 18, van het verdrag van 13 februari 1946 nopens de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties respectievelijk op grond van artikel VI, par. 19, van het verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties.

Op basis van de voorwaarden genoemd in de resolutie van 7 maart 1995, nr. IFZ95/223 inzake belastingheffing van functionarissen en deskundigen van de Verenigde Naties en van de gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties zijn "experts on mission" of "short term consultants" niet als stafleden aan te merken en komen daarom niet in aanmerking voor vrijstelling van belastingen op de aan hen betaalde vergoedingen.

Om in een concrete situatie te bepalen of wellicht toch sprake is van een staflidmaatschap zijn in genoemde resolutie enkele vuistregels geformuleerd. Hieraan zijn de staffrules van de Wereldbank getoetst. Voor de Wereldbank is nu aan de hand van die staffrules vastgesteld dat de (short term) consultants bij de Wereldbank behandeld worden als stafleden, die in dienstbetrekking staan tot de organisatie, met alle arbeidsrechtelijke rechten en verplichtingen vandien en dat de reglementen voor stafleden van de organisatie op hen van toepassing zijn.

Short term consultants van de Wereldbank kunnen daarmee beschouwd worden als functionarissen van een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties, die ingevolge artikel VI, par. 19, van het VN-verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de VN, vrijstelling genieten van belasting op salarissen en emolumenten. De resolutie van 7 maart 1995, nr IFZ95/223 blijft daarmee onverkort van kracht.

Terug naar begin van de pagina