Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-07-2010 t/m 31-12-2012

Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

Achtergrond

[Vervallen per 01-01-2013]

Met ingang van 1 januari 2009 is reeds een gewijzigde versie van de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude in werking getreden. De voornaamste reden voor wijziging van de aanwijzing was de verhoging van het schadebedrag dat de grens vormt tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving naar € 10.000,–, ten einde meer bestuursrechtelijke handhaving mogelijk te maken. Deze wijziging en het nieuwe onderscheid in drie verschillende categorieën zaken is in deze richtlijn overgenomen.

Samenvatting

[Vervallen per 01-01-2013]

 • Categorie I-zaken inhoudende een nadeel onder € 10.000,–;

 • Categorie II-zaken inhoudende een nadeel tussen de € 10.000,– tot en met € 35.000,–;

 • Categorie III-zaken inhoudende een nadeel boven de € 35.000,–.

Voor deze drie categorieën is in de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude bepaald of een bestuursrechtelijke - of strafrechtelijke reactie moet volgen.

Categorie I-zaken: een nadeel tot € 10.000,–

[Vervallen per 01-01-2013]

Uitgangspunten:

 • Geen vervolging, tenzij:

  • strafrechtelijke dwangmiddelen zijn toegepast voor 1 januari 2009 (de inwerkingtreding van de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude);

  • de sociale zekerheidsfraude gepaard is gegaan met andere strafbare feiten;

  • status verdachte en/of voorbeeldfunctie;

  • sprake is van recidive;

  • geen mogelijkheid bestaat tot het nemen van een bestuursrechtelijke maatregel;

  • fraude gepleegd met medewerking of medeweten ambtena(a)r(en) van de uitkerende instantie1.

Categorie II-zaken: een nadeel van € 10.000,– tot en met € 35.000,–

[Vervallen per 01-01-2013]

In zaken van deze categorie wordt in beginsel steeds gevorderd oplegging van een (onvoorwaardelijke) gevangenisstraf of taakstraf, een combinatie daarvan of elektronisch toezicht. De officier van justitie heeft uiteraard de mogelijkheid in plaats van werkstraffen, leerstraffen te vorderen of een combinatie daarvan, naast al dan niet een (onvoorwaardelijke) gevangenisstraf en/of elektronisch toezicht.

Categorie III-zaken: een nadeel van meer dan € 35.000,–

[Vervallen per 01-01-2013]

De duur van de te vorderen gevangenisstraf of taakstraf2of periode van elektronisch toezicht (als vervanging voor onvoorwaardelijke gevangenisstraf conform ‘aanwijzing elektronisch toezicht’) hangt samen met de omvang van het nadeel, zoals uitgewerkt in de als bijlage opgenomen tabel.

In geval van recidive binnen vijf jaar na de vorige veroordeling of transactie voor een soortgelijk feit kan de te vorderen straf met 50% verhoogd worden.

Overgangsrecht

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze richtlijn voor strafvordering geldt vanaf het moment van inwerkingtreding voor alle zaken waarin nog geen dagvaarding is uitgebracht.

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2013]

Tabel

[Vervallen per 01-01-2013]

Nadeel (ondergrens) in €

Eis taakstraftransactie

Eis ter zitting

10.000

50 uur

60 uur

12.000

60 uur

70 uur

15.000

70 uur

80 uur

18.000

80 uur

100 uur

21.000

90 uur

110 uur

24.000

100 uur

120 uur

27.000

110 uur

140 uur

30.000

120 uur

150 uur

     

35.000

 

170 uur

40.000

 

180 uur

45.000

 

190 uur

50.000

 

210 uur

55.000

 

220 uur

60.000

 

240 uur

     

70.000

 

5 mnd. / 240 uur + 1 mnd.

80.000

 

6 mnd. / 240 uur + 2 mnd.

90.000

 

7 mnd. / 240 uur + 3 mnd.

100.000

 

8 mnd. / 240 uur + 4 mnd.

110.000

 

9 mnd. / 240 uur + 5 mnd.

120.000

 

10 mnd / 240 uur + 6 mnd.

     

130.000

 

11 mnd.

150.000

 

12 mnd.

170.000

 

13 mnd.

190.000

 

14 mnd.

210.000

 

15 mnd.

 1. Zie voor een toelichting op deze 6 uitzonderingsgevallen de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude.

  ^ [1]
 2. Overeenkomstig de Aanwijzing taakstraffen ligt de bovengrens voor een taakstraftransactie op 120 uur, de bovengrens voor een werkstraf op 240 uur en de bovengrens voor een taakstraf (werk- en leerstraf) op 480 uur.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina