Besluit toekenning vaste vergoeding voorzitter regionale ambassadeurs Minder regels [...] en aan regionale ambassadeurs Minder Regels Meer Service

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 25-06-2010 t/m 31-12-2010

Besluit van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 juni 2009, nr. 2009-0000025906, tot toekenning van een vaste vergoeding aan de voorzitter van de regionale ambassadeurs Minder regels Meer Service en aan de regionale ambassadeurs Minder Regels Meer Service

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelende in overeenstemming met de minister van Economische Zaken en de minister van Financiën;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

De voorzitter van de regionale ambassadeurs minder Regels Meer Service en de regionale ambassadeurs Minder Regels Meer Service ontvangen een vaste vergoeding per maand. De salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van de bijlage B van het bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,05.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 3 maart 2010 en vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Terug naar begin van de pagina