Regeling aanwijzing vestigingsplaats Pensioen- en Uitkeringsraad per 1 januari 2011

Geraadpleegd op 21-05-2022.
Geldend van 01-08-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, OHW-U-3004891, houdende aanwijzing van de vestigingsplaats van de Pensioen- en Uitkeringsraad per 1 januari 2011

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen;

Besluit:

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Naar boven