Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2012.]
Geldend van 01-07-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 juni 2010, nr. OHW-U-3006099, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2010

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 juli 2010 vastgesteld als volgt:

A

B

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

welvaartstoeslag vanaf 1 juli 2010

van

tot en met

 

1.225,21

1.356,79

23.395,08 minus pensioengrondslag

van

tot en met

pensioengrondslag maal factor

plus extra bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

16,1141

185,00

1.404,45

1.446,64

16,1395

185,00

1.446,65

2.021,13

16,1827

185,00

2.021,14

2.066,96

16,1994

185,00

2.066,97

2.113,24

16,2010

185,00

2.113,25

2.158,62

16,2023

185,00

2.158,63

2.204,45

16,2040

185,00

2.204,46

2.248,92

16,2058

185,00

2.248,93

2.294,76

16,2075

185,00

2.294,77

2.385,51

16,2093

185,00

2.385,52

2.485,34

16,2128

185,00

2.485,35

2.583,36

16,2159

185,00

2.583,37

2.678,65

16,2195

185,00

2.678,66

2.679,11

16,2501

185,00

2.679,12

2.726,30

16,2533

185,00

2.726,31

2.773,49

16,2549

185,00

2.773,50

2.820,23

16,2601

185,00

2.820,24

2.867,88

16,2617

185,00

2.867,89

2.914,62

16,2672

185,00

2.914,63

2.961,36

16,2689

185,00

2.961,37

2.961,81

16,2696

185,00

2.961,82

3.004,92

16,2728

186,00

3.004,93

3.048,94

16,2737

186,00

3.048,95

3.092,96

16,2779

186,00

3.092,97

3.136,07

16,2787

186,00

3.136,08

3.136,52

16,2822

186,00

3.136,53

3.180,08

16,2831

186,00

3.180,09

3.223,19

16,2839

186,00

3.223,20

3.223,64

16,2874

186,00

3.223,65

3.267,21

16,2881

186,00

3.267,22

3.310,32

16,2889

186,00

3.310,33

3.353,88

16,2941

186,00

3.353,89

3.397,44

16,3043

186,00

3.397,45

3.441,01

16,3070

186,00

3.441,02

3.484,57

16,3081

186,00

3.484,58

3.528,13

16,3127

186,00

3.528,14

3.571,69

16,3135

186,00

3.571,70

3.615,26

16,3181

186,00

3.615,27

3.658,82

16,3194

186,00

3.658,83

3.659,27

16,3206

186,00

3.659,28

3.713,73

16,3237

186,00

3.713,74

3.768,18

16,3248

186,00

3.768,19

3.822,63

16,3296

186,00

3.822,64

3.823,09

16,3436

186,00

3.823,10

3.877,54

16,3452

186,00

3.877,55

3.932,00

16,3485

186,00

3.932,01

3.986,45

16,3497

186,00

3.986,46

4.040,90

16,3543

186,00

4.040,91

4.084,02

16,3558

186,00

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina