Regeling vaststelling kwalificatiedossiers 2010–2011 en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs 2011–2012

[Regeling vervallen per 02-03-2012.]
Geldend van 18-06-2010 t/m 01-03-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 februari 2010, nr. BVE/Stelsel/194911, houdende vaststelling kwalificatiedossiers 2010–2011 en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs 2011–2012 (Regeling vaststelling kwalificatiedossiers 2010–2011 en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs 2011–2012)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 7.2.4, tweede lid en lid 3a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 02-03-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Vaststelling kwalificatiedossiers 2010–2011

[Vervallen per 02-03-2012]

 • 1 Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling worden de kwalificatiedossiers voor het studiejaar 2010–2011 vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 behorende bij deze regeling.

 • 2 In bijlage 1 worden per beroepsopleiding vastgesteld:

  • a. de leerweg waarin de beroepsopleiding kan worden verzorgd;

  • b. de prijsfactor;

  • c. de hoogte van de studielast en

  • d. de soort opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, lid 1 van de wet.

Artikel 3. Vaststelling kwalificatiedossiers 2010–2011 behorende bij de beroepsopleidingen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving

[Vervallen per 02-03-2012]

 • 1 Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 3 behorende bij deze regeling worden de kwalificatiedossiers voor het studiejaar 2010–2011 vastgesteld overeenkomstig bijlage 4 behorende bij deze regeling.

 • 2 In bijlage 3 worden per beroepsopleiding vastgesteld:

  • a. de leerweg waarin de beroepsopleiding kan worden verzorgd;

  • b. de prijsfactor;

  • c. de hoogte van de studielast en

  • d. de soort opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, lid 1 van de wet.

Artikel 4. Vaststelling eindtermen en overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2011–2012

[Vervallen per 02-03-2012]

 • 1 Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 5 behorende bij deze regeling worden de eindtermen voor het studiejaar 2011–2012 vastgesteld overeenkomstig bijlage 6 behorende bij deze regeling.

 • 2 In bijlage 5 worden per beroepsopleiding vastgesteld:

  • a. de onderverdeling in deelkwalificaties;

  • b. de leerweg waarin de beroepsopleiding kan worden verzorgd;

  • c. de prijsfactor;

  • d. de hoogte van de studielast;

  • e. de onderverdeling in deelkwalificaties die verplicht zijn voor het behalen van het diploma van de desbetreffende beroepsopleiding en

  • f. de soort opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, lid 1, van de wet.

Artikel 5. Vaststelling eindtermen en overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2011–2012 op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving

[Vervallen per 02-03-2012]

 • 1 Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 7 behorende bij deze regeling worden de eindtermen voor het studiejaar 2011–2012 vastgesteld overeenkomstig bijlage 8 behorende bij deze regeling.

 • 2 In bijlage 8 worden per beroepsopleiding vastgesteld:

  • a. de onderverdeling in deelkwalificaties;

  • b. de leerweg waarin de beroepsopleiding kan worden verzorgd;

  • c. de prijsfactor;

  • d. de hoogte van de studielast;

  • e. de onderverdeling in deelkwalificaties die verplicht zijn voor het behalen van het diploma van de desbetreffende beroepsopleiding en

  • f. de soort opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, lid 1, van de wet.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 02-03-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2010.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 02-03-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling kwalificatiedossiers 2010–2011 en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs 2011–2012.

Deze regeling zal met de bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de kwalificatiedossiers, die gepubliceerd worden op www.kwalificatiesmbo.nl.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage 1

[Vervallen per 02-03-2012]

Dossier Code

Crebo nummer

Crebolijst Experimentele opleidingen OCW 2010–2011 – 1 februari 2010

Versie

Leerweg

Soort opleiding

Niveau

Prijsfactor

SBU’s

Wettelijke eisen

Bron wettelijke eisen

BRIN Kennis centrum

Kwalificatiedossier

Diplomanaam

bou09

92040

Natuursteenbewerker 2

Natuursteenbewerker

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

   

02QH

bou09

92041

Natuursteenbewerker 2

Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker stellen)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

bou09

92042

Natuursteenbewerker 2

Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker grafwerk)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

bou09

92043

Natuursteenbewerker 2

Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker machinaal)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

bou09

92044

Natuursteenbewerker 2

Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker restauratie)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

bou09

94800

Natuursteenbewerker 3

Natuursteenbewerker

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

   

02QH

bou09

94801

Natuursteenbewerker 3

Natuursteenbewerker (Allround natuursteenbewerker productie)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

bou09

94802

Natuursteenbewerker 3

Natuursteenbewerker (Allround natuursteenbewerker stellen)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

com03

90010

Allround operator

Allround operator

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

   

28DV

com03

90011

Allround operator

Allround operator (Allround operator productietechniek)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

com03

90012

Allround operator

Allround operator (Operator B)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,40

4800

nee

 

02QD

com03

90013

Allround operator

Allround operator (Specialist textiel)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

00SE

com03

90014

Allround operator

Allround operator (Allround voedingsoperator)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

17IJ

com04

90020

Applicatieontwikkelaar

Applicatieontwikkelaar

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SP

com05

90030

Artiest

Artiest

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PT

com05

90031

Artiest

Artiest (Dans)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com05

90032

Artiest

Artiest (Drama)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com05

90033

Artiest

Artiest (Musical)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com05

90038

Artiest

Artiest (Muziek)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com06

92090

Assistent bouw en infra

Assistent bouw en infra

2010/2011

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,20

1600

nee

 

02QH

com09

90050

AV-productie 2 Alg

AV-productie

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

28DV

com09

90051

AV-productie 2

AV-productie (Medewerker Fotografie KC GOC)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PT

com09

90052

AV-productie 2

AV-productie (Medewerker Fotografie Savantis)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

com09

90053

AV-productie 2

AV-productie (Medewerker Fotografie KC PMLF)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02QD

com09

90060

AV-productie 3 Alg

AV-productie

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

   

28DV

com09

90061

AV-productie 3

AV-productie (Allround Medewerker AV-Productie KC GOC)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

com09

90062

AV-productie 3

AV-productie (Allround Medewerker AV-Productie Savantis)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

com09

90063

AV-productie 3

AV-productie (Allround Medewerker AV-Productie KC PMLF)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02QD

com09

90070

AV-productie 4 Alg

AV-productie

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

28DV

com09

90071

AV-productie 4 A

AV-productie (Beeldtechnicus KC GOC)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com09

90072

AV-productie 4 A

AV-productie (Beeldtechnicus Savantis)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com09

90073

AV-productie 4 A

AV-productie (Cameraman KC GOC)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com09

90074

AV-productie 4 A

AV-productie (Cameraman Savantis)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com09

90075

AV-productie 4 A

AV-productie (Fotograaf KC GOC)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com09

90076

AV-productie 4 A

AV-productie (Fotograaf Savantis)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com09

90077

AV-productie 4 A

AV-productie (Geluidstechnicus Savantis)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com09

90078

AV-productie 4 A

AV-productie (Lichttechnicus Savantis)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com09

90079

AV-productie 4 A

AV-productie (Video-editor Savantis)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com09

90081

AV-productie 4 B

AV-productie (Beeldtechnicus KC PMLF)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com09

90082

AV-productie 4 B

AV-productie (Cameraman KC PMLF)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com09

90083

AV-productie 4 B

AV-productie (Fotograaf KC PMLF)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com09

90084

AV-productie 4 B

AV-productie (Geluidstechnicus KC GOC)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com09

90085

AV-productie 4 B

AV-productie (Geluidstechnicus KC PMLF)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com09

90086

AV-productie 4 B

AV-productie (Lichttechnicus KC GOC)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com09

90087

AV-productie 4 B

AV-productie (Lichttechnicus KC PMLF)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com09

90088

AV-productie 4 B

AV-productie (Video-editor KC GOC)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com09

90089

AV-productie 4 B

AV-productie (Video-editor KC PMLF)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com14

90110

Commercieel medewerker 3

Commercieel medewerker

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

   

28DV

com14

90111

Commercieel medewerker 3

Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst ECABO)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

4800

nee

 

00SP

com14

90112

Commercieel medewerker 3

Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst KC Handel)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SE

com14

90113

Commercieel medewerker 3

Commercieel medewerker (Commercieel medewerker buitendienst)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SE

com14

90114

Commercieel medewerker 3

Commercieel medewerker (Contactcenter medewerker)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

4800

nee

 

00SP

com14

93800

Commercieel medewerker 4

Commercieel medewerker

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

   

28DV

com14

93801

Commercieel medewerker 4

Commercieel medewerker ((Junior) accountmanager ECABO)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

com14

93802

Commercieel medewerker 4

Commercieel medewerker ((Junior) accountmanager KC Handel)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SE

com16

90130

Dierverzorging 3/4 3

Dierverzorging 3/4 (Proefdierverzorger)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,40

4800

ja

VWS

02QD

com16

90140

Dierverzorging 3/4 4

Dierverzorging 3/4 (Biotechnicus)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

ja

VWS

02QD

com18

90180

DTP-er 2

DTP-er

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

28DV

com18

90181

DTP-er 2

DTP-er (Medewerker DTP KC GOC)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PT

com18

90182

DTP-er 2

DTP-er (Medewerker DTP Savantis)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

com18

90190

DTP-er 3

DTP-er

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

   

28DV

com18

90191

DTP-er 3

DTP-er (Allround DTP-er KC GOC)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

com18

90192

DTP-er 3

DTP-er (Allround DTP-er Savantis)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

com19

90200

Logistiek teamleider

Logistiek teamleider

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

   

28DV

com19

90201

Logistiek teamleider

Logistiek teamleider (Logistiek teamleider KC Handel)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SE

com19

90202

Logistiek teamleider

Logistiek teamleider (Logistiek teamleider VTL)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

25HV

com20

90210

Logistiek supervisor

Logistiek supervisor

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

   

28DV

com20

90211

Logistiek supervisor

Logistiek supervisor (Logistiek supervisor KC Handel)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SE

com20

90212

Logistiek supervisor

Logistiek supervisor (Logistiek supervisor mobiliteitsbranche)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FZ

com20

90213

Logistiek supervisor

Logistiek supervisor (Logistiek supervisor VTL)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

25HV

com23

90240

Operator C

Operator C

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

nee

 

02QD

com24

90250

Logistiek medewerker

Logistiek medewerker

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

   

28DV

com24

90252

Logistiek medewerker

Logistiek medewerker (Logistiek medewerker KC Handel)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,10

3200

nee

 

00SE

com24

90253

Logistiek medewerker

Logistiek medewerker (Logistiek medewerker mobiliteitsbranche )

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02FZ

com24

90254

Logistiek medewerker

Logistiek medewerker (Logistiek medewerker versindustrie)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

17IJ

com24

90255

Logistiek medewerker

Logistiek medewerker (Logistiek medewerker VTL)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

25HV

com24

90257

Logistiek medewerker

Logistiek medewerker (Logistiek medewerker groothandel)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,10

3200

nee

 

00SE

com29

90270

Milieu en ruimte

Milieu en ruimte (Milieufunctionaris)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

nee

 

02QD

com30

92110

Infratechniek 2

Infratechniek

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

   

28DV

com30

92111

Infratechniek 2

Infratechniek (Monteur data/elektra Kenteq)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

com30

92112

Infratechniek 2

Infratechniek (Monteur data/elektra Fundeon)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

com30

92113

Infratechniek 2

Infratechniek (Monteur gas/water/warmte Kenteq)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

com30

92114

Infratechniek 2

Infratechniek (Monteur gas/water/warmte Fundeon)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

com30

92120

Infratechniek 3

Infratechniek

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

   

28DV

com30

92121

Infratechniek 3

Infratechniek (Eerste monteur data/elektra Kenteq)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

com30

92122

Infratechniek 3

Infratechniek (Eerste monteur gas/water/warmte Kenteq)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

com30

92123

Infratechniek 3

Infratechniek (Eerste monteur gas/water/warmte Fundeon)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

com30

92124

Infratechniek 3

Infratechniek (Servicemonteur verbruikersaansluitingen Kenteq)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

com30

92125

Infratechniek 3

Infratechniek (Eerste monteur data/elektra Fundeon)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

com30

92126

Infratechniek 3

Infratechniek (Servicemonteur verbruikersaansluitingen Fundeon)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

com30

92130

Infratechniek 4

Infratechniek

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

   

28DV

com30

92131

Infratechniek 4

Infratechniek (Technicus data/elektra Kenteq)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

com30

92132

Infratechniek 4

Infratechniek (Technicus gas/warmte Kenteq)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

com30

92133

Infratechniek 4

Infratechniek (Technicus data/elektra Fundeon)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

com30

92134

Infratechniek 4

Infratechniek (Technicus gas/warmte Fundeon)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

com31

92140

Mobiele werktuigen 2

Mobiele werktuigen

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,50

3200

   

28DV

com31

92141

Mobiele werktuigen 2

Mobiele werktuigen (Monteur mobiele werktuigen Kenteq)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

com31

92142

Mobiele werktuigen 2

Mobiele werktuigen (Monteur mobiele werktuigen Fundeon)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,70

3200

nee

 

02QH

com31

92150

Mobiele werktuigen 3

Mobiele werktuigen

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,50

4800

   

28DV

com31

92151

Mobiele werktuigen 3

Mobiele werktuigen (Allround monteur mobiele werktuigen Kenteq)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

com31

92152

Mobiele werktuigen 3

Mobiele werktuigen (Allround monteur mobiele werktuigen Fundeon)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

nee

 

02QH

com31

93810

Mobiele werktuigen 4

Mobiele werktuigen (Technicus landbouwmechanisatie Kenteq)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

com33

90290

Ondernemer detailhandel

Ondernemer detailhandel

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SE

com34

90300

Ondernemer horeca/bakkerij

Ondernemer horeca/bakkerij

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PY

com34

90301

Ondernemer horeca/bakkerij

Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer café-bar)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

ja

VWS

02PY

com34

90302

Ondernemer horeca/bakkerij

Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer fastservice)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

ja

VWS

02PY

com34

90303

Ondernemer horeca/bakkerij

Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

ja

VWS

02PY

com34

90304

Ondernemer horeca/bakkerij

Ondernemer horeca/bakkerij (Ondernemer bakkerij)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

com35

90310

Operator

Operator

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

28DV

com35

90311

Operator

Operator (Operator A)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,40

3200

nee

 

02QD

com35

90312

Operator

Operator (Operator productietechniek)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

com35

90313

Operator

Operator (Voedingsoperator)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

17IJ

com35

90314

Operator

Operator (Operator textiel)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

00SE

com36

90320

Podium- en evenemententechniek 2

Podium- en evenemententechniek (Medewerker Podium- en evenemententechniek)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PT

com36

90330

Podium- en evenemententechniek 3

Podium- en evenemententechniek (Podium- en evenemententechnicus)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

com36

93340

Podium- en evenemententechniek 4

Podium- en evenemententechniek

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PT

com36

93341

Podium- en evenemententechniek 4

Podium- en evenemententechniek (Podium- en evenemententechnicus Geluid)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com36

93342

Podium- en evenemententechniek 4

Podium- en evenemententechniek (Podium- en evenemententechnicus Licht)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com36

93343

Podium- en evenemententechniek 4

Podium- en evenemententechniek (Podium- en evenemententechnicus Toneel)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com37

90350

Praktijkopleider

Praktijkopleider

2010/2011

BOL/BBL

specialistenopleiding

4

1,10

1600

nee

 

02QG

com41

93820

Steigerbouwer 2

Steigerbouwer

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

com41

93830

Steigerbouwer 3

Steigerbouwer (Allround steigerbouwer)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

com43

90380

Verkoopspecialist

Verkoopspecialist

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

   

00SE

com43

90381

Verkoopspecialist

Verkoopspecialist (Verkoopadviseur wonen)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

00SE

com43

90382

Verkoopspecialist

Verkoopspecialist (Verkoopmedewerker showroom)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SE

com43

90383

Verkoopspecialist

Verkoopspecialist (Verkoopspecialist detailhandel)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SE

com43

90384

Verkoopspecialist

Verkoopspecialist (Eerste verkoper)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SE

com43

90385

Verkoopspecialist

Verkoopspecialist (Verkoopspecialist mode)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SE

com43

90386

Verkoopspecialist

Verkoopspecialist (Verkoopspecialist elektrotechnische detailhandel)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SE

com44

93750

Verkoper

Verkoper

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

28DV

com44

93751

Verkoper

Verkoper (Verkoper detailhandel)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,10

3200

nee

 

00SE

com44

93752

Verkoper

Verkoper (Verkoper fiets/bromfiets)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

com44

93753

Verkoper

Verkoper (Verkoopmedewerker tankstation)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

com45

90400

Mediavormgever

Mediavormgever

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

28DV

com45

90401

Mediavormgever A

Mediavormgever (Animatie/audiovisuele vormgeving Savantis)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com45

90402

Mediavormgever A

Mediavormgever (Art & Design Savantis)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com45

90403

Mediavormgever A

Mediavormgever (Grafische vormgeving Savantis)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com45

90404

Mediavormgever A

Mediavormgever (Interactieve vormgeving Savantis)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com45

90411

Mediavormgever B

Mediavormgever (Animatie/audiovisuele vormgeving KC GOC)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com45

90412

Mediavormgever B

Mediavormgever (Art & Design KC GOC)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com45

90413

Mediavormgever B

Mediavormgever (Grafische vormgeving KC GOC)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com45

90414

Mediavormgever B

Mediavormgever (Interactieve vormgeving KC GOC)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com45

90421

Mediavormgever C

Mediavormgever (Animatie/audiovisuele vormgeving KC PMLF)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com45

90422

Mediavormgever C

Mediavormgever (Art & Design KC PMLF)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com45

90423

Mediavormgever C

Mediavormgever (Interactieve vormgeving KC PMLF)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com45

90424

Mediavormgever C

Mediavormgever (Grafische vormgeving KC PMLF)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com47

90440

Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

2010/2011

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,16

1600

nee

 

02PR

com48

90450

Assistent operator

Assistent operator

2010/2011

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

   

28DV

com48

90451

Assistent operator

Assistent operator (Assistent operator productietechniek)

2010/2011

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,20

1600

nee

 

02PR

com48

90452

Assistent operator

Assistent operator (Basisoperator)

2010/2011

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,40

1600

nee

 

02QD

com51

92180

Onderhoud- en verbouwbedrijf 2

Onderhoud- en verbouwbedrijf (Servicemedewerker gebouwen)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

com51

95270

Onderhoud- en verbouwbedrijf 3

Onderhoud- en verbouwbedrijf

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

   

28DV

com51

95271

Onderhoud- en verbouwbedrijf 3

Onderhoud- en verbouwbedrijf (Bouwkundig onderhoudsmedewerker)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

com51

95272

Onderhoud- en verbouwbedrijf 3

Onderhoud- en verbouwbedrijf (Allround ondernemer klussenbedrijf)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

com52

93180

Machinist

Machinist

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

   

28DV

com52

93181

Machinist

Machinist (Machinist freeswerk)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

nee

 

02QH

com52

93182

Machinist

Machinist (Machinist funderingswerk)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

ja

SZW

02QH

com52

93183

Machinist

Machinist (Machinist grondverzet)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

nee

 

02QH

com52

93184

Machinist

Machinist (Machinist hijswerk Fundeon)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

ja

SZW

02QH

com52

93185

Machinist

Machinist (Machinist sloopwerk)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

nee

 

02QH

com52

93186

Machinist

Machinist (Machinist wegenbouw)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

nee

 

02QH

com52

93187

Machinist

Machinist (Machinist hijswerk VTL)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

ja

SZW

25HV

com53

93730

Assistent logistiek medewerker

Assistent logistiek medewerker

2010/2011

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,20

1600

   

28DV

com53

93731

Assistent logistiek medewerker

Assistent logistiek medewerker (Assistent logistiek medewerker KC Handel)

2010/2011

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,10

1600

nee

 

00SE

com53

93732

Assistent logistiek medewerker

Assistent logistiek medewerker (Assistent logistiek medewerker VTL)

2010/2011

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,20

1600

nee

 

25HV

com54

93740

Assistent Mobiliteitsbranche

Assistent Mobiliteitsbranche

2010/2011

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

   

28DV

com54

93741

Assistent Mobiliteitsbranche

Assistent Mobiliteitsbranche (Innovam)

2010/2011

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

02FZ

com54

93742

Assistent Mobiliteitsbranche

Assistent Mobiliteitsbranche (VOC)

2010/2011

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

02QI

com55

93190

ICT-beheer

ICT-beheer

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

   

00SP

com55

93191

ICT-beheer

ICT-beheer (ICT-beheerder)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SP

com55

93192

ICT-beheer

ICT-beheer (Netwerkbeheerder)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SP

com56

93760

Assistent medewerker voedsel en leefomgeving

Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent voeding/voedingsindustrie)

2010/2011

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

17IJ

com57

93840

Dakdekker 2

Dakdekker

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

   

28DV

com57

93841

Dakdekker 2

Dakdekker (Dakdekker bitumen en kunststof)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

com57

93843

Dakdekker 2

Dakdekker (Dakdekker metaal)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

com57

93845

Dakdekker 2

Dakdekker (Dakdekker riet)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

com57

93846

Dakdekker 2

Dakdekker (Dakdekker pannen/leien)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

com57

93850

Dakdekker 3

Dakdekker

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

   

28DV

com57

93853

Dakdekker 3

Dakdekker (Allround dakdekker bitumen en kunststof)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

com57

93854

Dakdekker 3

Dakdekker (Allround dakdekker metaal)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

com57

93855

Dakdekker 3

Dakdekker (Allround dakdekker pannen/leien)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

com58

95060

ICT-medewerker 2

ICT-medewerker (Medewerker ICT)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,10

3200

nee

 

00SP

com58

95070

ICT-medewerker 3

ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SP

eca02

90470

Administratief medewerker

Administratief medewerker

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,00

3200

   

00SP

eca02

90471

Administratief medewerker

Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,00

3200

nee

 

00SP

eca02

90472

Administratief medewerker

Administratief medewerker (Secretarieel medewerker)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,00

3200

nee

 

00SP

eca02

90473

Administratief medewerker

Administratief medewerker (Telefonist/receptionist)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,00

3200

nee

 

00SP

eca05

90500

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

ja

Financiën

00SP

eca06

92200

Particulier digitaal onderzoeker

Particulier digitaal onderzoeker

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

ja

Justitie

00SP

eca08

90520

Medewerker informatiedienstverlening

Medewerker informatiedienstverlening

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

   

00SP

eca08

90521

Medewerker informatiedienstverlening

Medewerker informatiedienstverlening (Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca08

90522

Medewerker informatiedienstverlening

Medewerker informatiedienstverlening (Bibliotheekmedewerker)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca08

90523

Medewerker informatiedienstverlening

Medewerker informatiedienstverlening (Informatieverzorger)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca10

90530

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

   

00SP

eca10

90531

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie (Assistent communicatiemedewerker)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca10

90532

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca10

90534

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie (Medewerker evenementenorganisatie)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca11

90550

Particuliere beveiliging 3

Particuliere beveiliging (Coördinator beveiliging)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

4800

ja

Justitie

00SP

eca11

94850

Particuliere beveiliging 2

Particuliere beveiliging (Beveiliger)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,00

3200

ja

Justitie

00SP

eca13

95080

Veiligheid en vakmanschap 2

Veiligheid en vakmanschap

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,00

3200

   

00SP

eca13

95081

Veiligheid en vakmanschap 2

Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,00

3200

nee

 

00SP

eca13

95082

Veiligheid en vakmanschap 2

Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker maritiem)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,00

3200

nee

 

00SP

eca13

95090

Veiligheid en vakmanschap 3

Veiligheid en vakmanschap

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

4800

   

00SP

eca13

95091

Veiligheid en vakmanschap 3

Veiligheid en vakmanschap (Aankomend onderofficier grondoptreden)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

4800

nee

 

00SP

eca13

95092

Veiligheid en vakmanschap 3

Veiligheid en vakmanschap (Aankomend onderofficier maritiem)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

4800

nee

 

00SP

eca15

93200

Financiële beroepen 3

Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

6400

nee

 

00SP

eca15

93210

Financiële beroepen 4

Financiële beroepen

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

   

00SP

eca15

93211

Financiële beroepen 4

Financiële beroepen (Assistent-accountant)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca15

93212

Financiële beroepen 4

Financiële beroepen (Bedrijfsadministrateur)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca15

93213

Financiële beroepen 4

Financiële beroepen (Salarisadministrateur)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca16

93230

Secretariële beroepen 3

Secretariële beroepen

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

6400

   

00SP

eca16

93231

Secretariële beroepen 3

Secretariële beroepen (Juridisch secretaresse)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

6400

nee

 

00SP

eca16

93232

Secretariële beroepen 3

Secretariële beroepen (Medisch secretaresse)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

6400

nee

 

00SP

eca16

93233

Secretariële beroepen 3

Secretariële beroepen (Secretaresse)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

6400

nee

 

00SP

eca16

93250

Secretariële beroepen 4

Secretariële beroepen

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

   

00SP

eca16

93251

Secretariële beroepen 4

Secretariële beroepen (Directiesecretaresse)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca16

93252

Secretariële beroepen 4

Secretariële beroepen (Managementassistent)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca17

93270

Toezicht en veiligheid 1

Toezicht en veiligheid (Assistent toezicht en veiligheid)

2010/2011

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,00

1600

nee

 

00SP

eca17

93280

Toezicht en veiligheid 2

Toezicht en veiligheid (Medewerker toezicht en veiligheid)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,00

3200

nee

 

00SP

eca17

94810

Toezicht en veiligheid 3

Toezicht en veiligheid (Handhaver toezicht en veiligheid)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

4800

ja

Justitie

00SP

eca18

93860

Contactcenter teamleider

Contactcenter teamleider

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca19

94890

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

   

00SP

eca19

94891

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker Zakelijke dienstverlening

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca19

94892

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker Openbaar bestuur

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca20

94900

Medewerker personeel en arbeid

Medewerker personeel en arbeid

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca21

94910

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

fun01

93870

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

   

02QH

fun01

93871

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij (Kaderfunctionaris werkvoorbereiding en calculatie)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

fun01

93872

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij (Kaderfunctionaris uitvoering)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

fun01

93873

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij (Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

fun02

93880

Betonstaalverwerker 2

Betonstaalverwerker

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

   

02QH

fun02

93881

Betonstaalverwerker 2

Betonstaalverwerker (Betonstaalknipper/buiger/machineoperator)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun02

93882

Betonstaalverwerker 2

Betonstaalverwerker (Betonstaalvlechter)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun02

93883

Betonstaalverwerker 2

Betonstaalverwerker (Betonstaallasser)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun02

93890

Betonstaalverwerker 3

Betonstaalverwerker

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

   

02QH

fun02

93891

Betonstaalverwerker 3

Betonstaalverwerker (Allround betonstaalverwerker buigcentrale)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun02

93892

Betonstaalverwerker 3

Betonstaalverwerker (Allround betonstaalverwerker bouwplaats)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun02

93893

Betonstaalverwerker 3

Betonstaalverwerker (Allround betonstaalverwerker prefabricage)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun03

94920

Timmerman 2

Timmerman

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun03

94930

Timmerman 3

Timmerman

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

6400

   

02QH

fun03

94931

Timmerman 3

Timmerman (Allround timmerman bouw- en werkplaats)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

6400

nee

 

02QH

fun03

94932

Timmerman 3

Timmerman (Allround timmerman nieuwbouw)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

6400

nee

 

02QH

fun03

94933

Timmerman 3

Timmerman (Allround timmerman restauratie)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

6400

nee

 

02QH

fun04

93310

Betontimmerman 2

Betontimmerman (Betontimmerman primair)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun04

93320

Betontimmerman 3

Betontimmerman (Betontimmerman voortgezet)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun05

93900

Metselaar 2

Metselaar

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

   

02QH

fun05

93901

Metselaar 2

Metselaar (Metselaar inclusief casco lijmwerk)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun05

93902

Metselaar 2

Metselaar (Metselaar inclusief lichte scheidingswanden)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun05

94820

Metselaar 3

Metselaar

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

   

02QH

fun05

94821

Metselaar 3

Metselaar (Allround Metselaar inclusief nieuwe metseltechnieken)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun05

94822

Metselaar 3

Metselaar (Allround Metselaar herstel en restauratie)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun05

94823

Metselaar 3

Metselaar (Allround Metselaar aan- en verbouw)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun06

93910

Tegelzetter 2

Tegelzetter

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun06

93920

Tegelzetter 3

Tegelzetter (Allround tegelzetter)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun07

93930

Betonreparateur 2

Betonreparateur

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

28DV

fun07

93931

Betonreparateur 2

Betonreparateur (Fundeon)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun07

93932

Betonreparateur 2

Betonreparateur (Savantis)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

fun07

93940

Betonreparateur 3

Betonreparateur

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

   

28DV

fun07

93941

Betonreparateur 3

Betonreparateur (Allround betonreparateur Fundeon)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun07

93942

Betonreparateur 3

Betonreparateur (Allround betonreparateur Savantis)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

fun08

93950

Voeger / gevelbehandelaar

Voeger / gevelbehandelaar

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

   

02QH

fun08

93951

Voeger / gevelbehandelaar

Voeger / gevelbehandelaar (Voeger)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun08

93952

Voeger / gevelbehandelaar

Voeger / gevelbehandelaar (Gevelbehandelaar voegbedrijf)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun09

93960

Vakman asfalt 2

Vakman asfalt (Asfaltafwerker)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun09

93970

Vakman asfalt 3

Vakman asfalt (Balkman)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun10

93980

Vakman gww 2

Vakman gww

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun10

93990

Vakman gww 3

Vakman gww (Allround vakman gww)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun11

94000

Straatmaker 2

Straatmaker (Opperman bestratingen)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun11

94010

Straatmaker 3

Straatmaker

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun12

94020

Waterbouwer 2

Waterbouwer

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun12

94030

Waterbouwer 3

Waterbouwer

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

   

02QH

fun12

94031

Waterbouwer 3

Waterbouwer (Allround waterbouwer)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun12

94032

Waterbouwer 3

Waterbouwer (Steenzetter/rijswerker)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun13

94040

Betonboorder

Betonboorder

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun14

94050

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

   

02QH

fun14

94051

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

fun14

94052

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Infra)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

fun14

94053

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

fun14

94054

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

fun14

94055

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Restauratie)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

goc01

90600

Mediamanagement

Mediamanagement

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PT

goc01

90601

Mediamanagement

Mediamanagement (Media intermediair)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

goc01

90602

Mediamanagement

Mediamanagement (Mediacontent management)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

goc01

90603

Mediamanagement

Mediamanagement (Mediaproductie management)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

goc02

90610

Mediatechnologie

Mediatechnologie

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PT

goc02

90611

Mediatechnologie

Mediatechnologie (Crossmedia Publishing)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

goc02

90612

Mediatechnologie

Mediatechnologie (Webdeveloper)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

goc02

90613

Mediatechnologie

Mediatechnologie (Workflow Beheer)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

goc02

90614

Mediatechnologie

Mediatechnologie (Gamedeveloper)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

goc04

92210

Printmedia 2

Printmedia

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

02PT

goc04

92211

Printmedia 2

Printmedia (Basis finishing)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PT

goc04

92212

Printmedia 2

Printmedia (Basis press & print)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PT

goc04

92220

Printmedia 3

Printmedia

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

   

02PT

goc04

92221

Printmedia 3

Printmedia (Gelijmd/genaaid Brocheren)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

goc04

92222

Printmedia 3

Printmedia (Geniet Brocheren)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

goc04

92223

Printmedia 3

Printmedia (Rotatieoffset)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

goc04

92224

Printmedia 3

Printmedia (Snijden)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

goc04

92225

Printmedia 3

Printmedia (Vellenoffset)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

goc04

92226

Printmedia 3

Printmedia (Vouwen)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

goc04

92227

Printmedia 3

Printmedia (Zeefdrukken)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

goc04

92228

Printmedia 3

Printmedia (Digitaal drukken)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

goc04

94060

Printmedia 4

Printmedia (Printmediatechnologie)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

goc05

93220

Gaming

Gaming (Gamedesigner)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

htv01

90620

Frontofficemedewerker 3

Frontofficemedewerker

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

   

02PY

htv01

90621

Frontofficemedewerker 3

Frontofficemedewerker (Informatiemedewerker)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02PY

htv01

90622

Frontofficemedewerker 3

Frontofficemedewerker (Receptionist)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02PY

htv01

94070

Frontofficemedewerker 4

Frontofficemedewerker

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PY

htv01

94071

Frontofficemedewerker 4

Frontofficemedewerker (Hoofd informatie)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv01

94072

Frontofficemedewerker 4

Frontofficemedewerker (Frontofficemanager)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv02

94080

Aqua & leisure 2

Aqua & leisure (Aqua & leisure assistant)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv02

93240

Aqua & leisure 3

Aqua & leisure (Aqua & leisure host)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02PY

htv02

93330

Aqua & leisure 4

Aqua & leisure (Aqua & leisure executive)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv03

90640

Assistent bakker

Assistent bakker

2010/2011

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

02PY

htv04

94090

Reizen 3

Reizen (Verkoper reizen)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv04

94100

Reizen 4

Reizen (Manager verkoop reizen)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv05

90660

Horeca-assistent

Horeca-assistent

2010/2011

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

02PY

htv06

94110

Leisure & hospitality 2

Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv06

94120

Leisure & hospitality 3

Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv06

94130

Leisure & hospitality 4

Leisure & hospitality (Leisure & hospitality executive)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv10

94140

Medewerker bediening/café-bar 2

Medewerker bediening/café-bar (Gastheer/-vrouw)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv10

94150

Medewerker bediening/café-bar 3

Medewerker bediening/café-bar

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

   

02PY

htv10

94151

Medewerker bediening/café-bar 3

Medewerker bediening/café-bar (Bartender)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv10

94153

Medewerker bediening/café-bar 3

Medewerker bediening/café-bar (Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv10

94160

Medewerker bediening/café-bar 4

Medewerker bediening/café-bar

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PY

htv10

94161

Medewerker bediening/café-bar 4

Medewerker bediening/café-bar (Leidinggevende bediening)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv10

94162

Medewerker bediening/café-bar 4

Medewerker bediening/café-bar (Cateringbeheerder/-manager)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv11

90760

Kok 2

Kok

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv11

94950

Kok 3

Kok

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

   

02PY

htv11

94951

Kok 3

Kok (Instellingskok)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02PY

htv11

94952

Kok 3

Kok (Zelfstandig werkend kok)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02PY

htv11

95100

Kok 4

Kok

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PY

htv11

95101

Kok 4

Kok (Gespecialiseerd kok)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv11

95102

Kok 4

Kok (Leidinggevende keuken)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv12

94960

Watersportindustrie 2

Watersportindustrie (Medewerker watersportindustrie)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv12

93370

Watersportindustrie 3

Watersportindustrie (Allround medewerker watersportindustrie)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv12

94980

Watersportindustrie 4

Watersportindustrie (Meewerkend voorman watersportindustrie)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv14

94170

Facilitaire dienstverlener 2

Facilitaire dienstverlener (Facilitair medewerker)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv14

94180

Facilitaire dienstverlener 4

Facilitaire dienstverlener (Facilitair leidinggevende)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv15

94190

Fastservice 2

Fastservice (Medewerker fastservice)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv15

94200

Fastservice 3

Fastservice (1e Medewerker fastservice)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv15

94210

Fastservice 4

Fastservice (Bedrijfsleider fastservice)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv16

94220

Brood en banket 2

Brood en banket

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

02PY

htv16

94221

Brood en banket 2

Brood en banket (Brood- en banketbakker)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv16

94222

Brood en banket 2

Brood en banket (Banketbakker)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv16

94230

Brood en banket 3

Brood en banket

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

   

02PY

htv16

94231

Brood en banket 3

Brood en banket (Allround broodbakker)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv16

94232

Brood en banket 3

Brood en banket (Allround banketbakker)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv16

94233

Brood en banket 3

Brood en banket (Allround brood- en banketbakker)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv16

94240

Brood en banket 4

Brood en banket

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PY

htv16

94241

Brood en banket 4

Brood en banket (Patissier)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv16

94242

Brood en banket 4

Brood en banket (Leidinggevende ambachtelijke bakkerij)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

inn07

93380

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

28DV

inn07

93381

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche (Werkplaatsmanager Carrosseriebouw)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QI

inn07

93383

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche (Werkplaatsmanager Schadeherstel)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QI

inn07

93384

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche (Werkplaatsmanager Motorvoertuigentechniek)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FZ

inn08

90850

Verkoopmanager Mobiliteitsbranche

Verkoopmanager Mobiliteitsbranche

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FZ

inn09

93390

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FZ

inn10

90870

Tweewielertechniek 2

Tweewielertechniek

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

02FZ

inn10

90871

Tweewielertechniek 2

Tweewielertechniek (Bromfietstechnicus)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

inn10

90872

Tweewielertechniek 2

Tweewielertechniek (Fietstechnicus)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

inn10

95110

Tweewielertechniek 3

Tweewielertechniek (Eerste Fietstechnicus)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FZ

inn11

90880

Verkoop Mobiliteitsbranche

Verkoop Mobiliteitsbranche

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

   

02FZ

inn11

90881

Verkoop Mobiliteitsbranche

Verkoop Mobiliteitsbranche (Verkoopadviseur Lichte Bedrijfsauto's)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FZ

inn11

90882

Verkoop Mobiliteitsbranche

Verkoop Mobiliteitsbranche (Verkoopadviseur Motorfietsen)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FZ

inn11

90883

Verkoop Mobiliteitsbranche

Verkoop Mobiliteitsbranche (Verkoopadviseur Personenauto's)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FZ

inn12

94250

Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche

Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

28DV

inn12

94251

Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche

Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche (Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche Innovam)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FZ

inn12

94252

Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche

Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche (Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche VOC)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QI

inn13

93140

Verbrandingsmotortechniek

Verbrandingsmotortechniek

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

02FZ

inn13

93141

Verbrandingsmotortechniek

Verbrandingsmotortechniek (Revisietechnicus verbrandingsmotoren)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

inn13

93142

Verbrandingsmotortechniek

Verbrandingsmotortechniek (Verbrandingsmotortechnicus)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

inn14

90900

Eerste Verbrandingsmotortechnicus

Eerste Verbrandingsmotortechnicus

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FZ

inn15

92230

Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche

Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

inn17

93410

Autotechniek 2

Autotechniek (Autotechnicus)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

inn17

93420

Autotechniek 3

Autotechniek (Eerste Autotechnicus)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FZ

inn17

93430

Autotechniek 4

Autotechniek (Technisch Specialist Personenauto's)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FZ

inn18

93440

Bedrijfsautotechniek 2

Bedrijfsautotechniek (Bedrijfsautotechnicus)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

inn18

93450

Bedrijfsautotechniek 3

Bedrijfsautotechniek (Eerste Bedrijfsautotechnicus)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FZ

inn18

93460

Bedrijfsautotechniek 4

Bedrijfsautotechniek (Technisch Specialist Bedrijfsauto's)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FZ

inn19

93470

Motorfietstechniek 2

Motorfietstechniek (Motorfietstechnicus)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

inn19

93480

Motorfietstechniek 3

Motorfietstechniek (Eerste Motorfietstechnicus)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FZ

kch01

90910

Aankomend verkoopmedewerker

Aankomend verkoopmedewerker

2010/2011

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,10

1600

nee

 

00SE

kch03

90930

Exportmedewerker

Exportmedewerker

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

   

00SE

kch03

90932

Exportmedewerker

Exportmedewerker (Exportmedewerker buitendienst)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SE

kch03

93933

Exportmedewerker

Exportmedewerker (Exportmedewerker binnendienst)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SE

kch04

90940

Interieuradviseur

Interieuradviseur

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

kch08

90960

Woningstoffeerder 2

Woningstoffeerder (Basis woningstoffeerder)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

00SE

kch08

90970

Woningstoffeerder 3

Woningstoffeerder (Allround woningstoffeerder)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

00SE

kch10

93490

Manager handel

Manager handel

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

   

00SE

kch10

93491

Manager handel

Manager handel (Afdelingsmanager)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SE

kch10

93492

Manager handel

Manager handel (Filiaalmanager)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SE

kch10

93493

Manager handel

Manager handel (Manager wonen)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

kch10

93494

Manager handel

Manager handel (Vestigingsmanager groothandel)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SE

ken12

92280

Gasturbines 2

Gasturbines (Monteur)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

ken12

92290

Gasturbines 3

Gasturbines (Eerste monteur)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken14

91080

Machinebouw mechatronica 2

Machinebouw mechatronica (Monteur mechatronica)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

ken14

91090

Machinebouw mechatronica 3

Machinebouw mechatronica

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

   

02PR

ken14

91091

Machinebouw mechatronica 3

Machinebouw mechatronica (Machinebouwer)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken14

91092

Machinebouw mechatronica 3

Machinebouw mechatronica (Monteur tester mechatronica)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken14

94260

Machinebouw mechatronica 4

Machinebouw mechatronica

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

   

02PR

ken14

94261

Machinebouw mechatronica 4

Machinebouw mechatronica (Allround machinebouwer)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken14

94262

Machinebouw mechatronica 4

Machinebouw mechatronica (Mechatronicus)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken21

92390

Elektrotechnische industriële producten en systemen 2

Elektrotechnische industriële producten en systemen (Monteur)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

ken21

92400

Elektrotechnische industriële producten en systemen 3

Elektrotechnische industriële producten en systemen (Eerste monteur)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken21

92410

Elektrotechnische industriële producten en systemen 4

Elektrotechnische industriële producten en systemen (Technicus)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken33

92500

Werkvoorbereiden 3

Werkvoorbereiden (Technisch tekenaar)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken33

92510

Werkvoorbereiden 4

Werkvoorbereiden

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

   

02PR

ken33

92511

Werkvoorbereiden 4

Werkvoorbereiden (Tekenaar constructeur)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken33

92512

Werkvoorbereiden 4

Werkvoorbereiden (Werkvoorbereider fabricage)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken33

92513

Werkvoorbereiden 4

Werkvoorbereiden (Werkvoorbereider installatie)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken33

92514

Werkvoorbereiden 4

Werkvoorbereiden (Tekenaar werkvoorbereider)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken34

94270

Installeren 2

Installeren

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

   

02PR

ken34

94271

Installeren 2

Installeren (Monteur elektrotechnische installaties)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

ken34

94272

Installeren 2

Installeren (Monteur werktuigkundige installaties)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

ken34

94273

Installeren 2

Installeren (Aircomonteur)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

ja

VROM

02PR

ken34

94280

Installeren 3

Installeren

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

   

02PR

ken34

94281

Installeren 3

Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken34

94282

Installeren 3

Installeren (Eerste monteur werktuigkundige installaties)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken34

94283

Installeren 3

Installeren (Eerste monteur dak)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken34

94284

Installeren 3

Installeren (Eerste monteur koudetechniek)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

ja

VROM

02PR

ken34

94290

Installeren 4

Installeren

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

   

02PR

ken34

94291

Installeren 4

Installeren (Leidinggevend monteur elektrotechnische installaties)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken34

94292

Installeren 4

Installeren (Leidinggevend monteur werktuigkundige installaties)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken35

94300

Metaalbewerken 2

Metaalbewerken

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

   

02PR

ken35

94301

Metaalbewerken 2

Metaalbewerken (Metaalbewerker)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

ken35

94302

Metaalbewerken 2

Metaalbewerken (Basislasser)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

ken35

94310

Metaalbewerken 3

Metaalbewerken

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

   

02PR

ken35

94311

Metaalbewerken 3

Metaalbewerken (Allround lasser)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken35

94312

Metaalbewerken 3

Metaalbewerken (Constructiewerker)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken35

94313

Metaalbewerken 3

Metaalbewerken (Allround plaatwerker)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken36

94320

Service apparatuur en installaties 3

Service apparatuur en installaties

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

   

02PR

ken36

94321

Service apparatuur en installaties 3

Service apparatuur en installaties (Servicemonteur elektrotechniek)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken36

94322

Service apparatuur en installaties 3

Service apparatuur en installaties (Inspectiemonteur koudetechniek)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

ja

VROM

02PR

ken36

94323

Service apparatuur en installaties 3

Service apparatuur en installaties (Servicemonteur installatietechniek)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken36

94324

Service apparatuur en installaties 3

Service apparatuur en installaties (Servicemonteur werktuigbouw)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken36

94330

Service apparatuur en installaties 4

Service apparatuur en installaties

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

   

02PR

ken36

94331

Service apparatuur en installaties 4

Service apparatuur en installaties (Servicetechnicus elektrotechniek)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken36

94332

Service apparatuur en installaties 4

Service apparatuur en installaties (Servicetechnicus koudetechniek)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

ja

VROM

02PR

ken36

94333

Service apparatuur en installaties 4

Service apparatuur en installaties (Servicetechnicus installatietechniek)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken37

94340

Fijnmechanische techniek 2

Fijnmechanische techniek (Verspaner)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

ken37

94350

Fijnmechanische techniek 3

Fijnmechanische techniek

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

   

02PR

ken37

94351

Fijnmechanische techniek 3

Fijnmechanische techniek (Allround verspaner)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken37

94352

Fijnmechanische techniek 3

Fijnmechanische techniek (Fijmechanisch verspaner)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken37

94360

Fijnmechanische techniek 4

Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,60

6400

nee

 

02PR

ken38

94370

Vliegtuigbouw 2

Vliegtuigbouw

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,40

3200

   

02PR

ken38

94371

Vliegtuigbouw 2

Vliegtuigbouw (Kunststofbewerker)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,40

3200

nee

 

02PR

ken38

94372

Vliegtuigbouw 2

Vliegtuigbouw (Metaallijmer)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,40

3200

nee

 

02PR

ken38

94373

Vliegtuigbouw 2

Vliegtuigbouw (Plaatwerker)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,40

3200

nee

 

02PR

ken38

94374

Vliegtuigbouw 2

Vliegtuigbouw (Samenbouwer)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,40

3200

nee

 

02PR

ken38

94380

Vliegtuigbouw 3

Vliegtuigbouw (Plaat- en kunststofbewerker)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,40

4800

nee

 

02PR

ken39

94390

Vliegtuigonderhoud 2

Vliegtuigonderhoud (Monteur)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,40

3200

ja

V&W

02PR

ken39

94400

Vliegtuigonderhoud 3

Vliegtuigonderhoud (Eerste monteur)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,40

4800

ja

V&W

02PR

ken39

94410

Vliegtuigonderhoud 4

Vliegtuigonderhoud

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

   

02PR

ken39

94411

Vliegtuigonderhoud 4

Vliegtuigonderhoud (Technicus avionica)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

ja

V&W

02PR

ken39

94412

Vliegtuigonderhoud 4

Vliegtuigonderhoud (Technicus mechanica)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

ja

V&W

02PR

ken40

94790

Human technology

Human technology

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken41

94420

Middenkader engineering

Middenkader engineering

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

   

02PR

ken41

94421

Middenkader engineering

Middenkader engineering (Technicus)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken41

94422

Middenkader engineering

Middenkader engineering (Commercieel technicus)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

koc02

95120

Kapper 2

Kapper (Junior Kapper)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,10

3200

nee

 

16QY

koc02

91180

Kapper 3

Kapper

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

   

16QY

koc02

91181

Kapper 3

Kapper (Afrokapper)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

16QY

koc02

91182

Kapper 3

Kapper

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

16QY

koc03

94430

Pedicure 3

Pedicure

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

16QY

koc03

94440

Pedicure 4

Pedicure (Medisch Pedicure)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

16QY

koc04

91190

Schoonheidsspecialist 3

Schoonheidsspecialist

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

16QY

koc04

91200

Schoonheidsspecialist 4

Schoonheidsspecialist (Allround schoonheidsspecialist)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

16QY

koc05

91210

Allround grimeur

Allround grimeur

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

16QY

lif01

92520

Assistent medewerker mode/maatkleding/interieur

Assistent medewerker mode/maatkleding/interieur

2010/2011

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

00SE

lif02

94460

Commercieel medewerker buitendienst textiel

Commercieel medewerker buitendienst textiel

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

lif03

92540

Kwaliteitscontroleur textiel

Kwaliteitscontroleur textiel

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

lif05

94470

Medewerker design

Medewerker design

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

00SE

lif05

94471

Medewerker design

Medewerker design (Medewerker styling)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

lif05

94472

Medewerker design

Medewerker design (CAD-stylist)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

lif06

91240

Medewerker mode/maatkleding 2

Medewerker mode/maatkleding (Basismedewerker mode/maatkleding)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

00SE

lif06

91250

Medewerker mode/maatkleding 3

Medewerker mode/maatkleding (Allround medewerker mode/maatkleding)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

00SE

lif06

91260

Medewerker mode/maatkleding 4

Medewerker mode/maatkleding (Specialist mode/maatkleding)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

lif07

93770

Ploegleider textiel

Ploegleider textiel

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

lif08

91950

Medewerker interieurtextiel 2

Medewerker interieurtextiel (Basismedewerker interieurtextiel)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

00SE

lif08

91960

Medewerker interieurtextiel 3

Medewerker interieurtextiel (Allround medewerker interieurtextiel)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

00SE

lif08

91970

Medewerker interieurtextiel 4

Medewerker interieurtextiel (Specialist interieurtextiel)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

lif09

93780

Productiecoördinator

Productiecoördinator

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

00SE

lif09

93781

Productiecoördinator

Productiecoördinator (Commercieel medewerker productie)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

lif09

93782

Productiecoördinator

Productiecoördinator (Productiebegeleider)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

ovd01

91300

Apothekersassistent

Apothekersassistent

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,50

4800

ja

VWS

02QG

ovd02

91310

Doktersassistent

Doktersassistent

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,50

4800

nee

 

02QG

ovd07

93500

Onderwijsassistent

Onderwijsassistent

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

02QG

ovd08

91370

Sociaal-cultureel werker

Sociaal-cultureel werker

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

02QG

ovd12

91380

Sport- en bewegingsbegeleider

Sport- en bewegingsbegeleider

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,50

3200

nee

 

02QG

ovd13

91390

Sport en bewegen 3

Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,50

4800

nee

 

02QG

ovd13

91400

Sport en bewegen 4

Sport en bewegen

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,50

6400

   

02QG

ovd13

91401

Sport en bewegen 4

Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/ Bewegingsagoog)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,50

6400

nee

 

02QG

ovd13

91402

Sport en bewegen 4

Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/ BOS-medewerker)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,50

6400

nee

 

02QG

ovd13

91403

Sport en bewegen 4

Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/ Operationeel sport- en bewegingsmanager)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,50

6400

nee

 

02QG

ovd13

91404

Sport en bewegen 4

Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/ Trainer/coach)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,50

6400

nee

 

02QG

ovd15

91410

Tandartsassistent

Tandartsassistent

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,50

4800

nee

 

02QG

ovd16

93510

Mbo-Verpleegkundige

Mbo-Verpleegkundige

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

ja

VWS, OCW

02QG

ovd17

94830

Verzorgende-IG

Verzorgende-IG

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

ja

VWS

02QG

ovd18

91420

Zorghulp

Zorghulp

2010/2011

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,10

1600

nee

 

02QG

ovd22

92620

Pedagogisch Werk 3

Pedagogisch Werk (Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

02QG

ovd22

92630

Pedagogisch Werk 4

Pedagogisch Werk

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

   

02QG

ovd22

92631

Pedagogisch Werk 4

Pedagogisch Werk (Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

02QG

ovd22

92632

Pedagogisch Werk 4

Pedagogisch Werk (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

02QG

ovd23

92640

Helpende Zorg & Welzijn

Helpende Zorg & Welzijn

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,10

3200

nee

 

02QG

ovd24

92650

Maatschappelijke Zorg 3

Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

02QG

ovd24

92660

Maatschappelijke Zorg 4

Maatschappelijke Zorg

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

   

02QG

ovd24

92661

Maatschappelijke Zorg 4

Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

02QG

ovd24

92662

Maatschappelijke Zorg 4

Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

02QG

ovd25

92670

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

02QG

sav01

91440

Assistent schilderen / industriële lakverwerking

Assistent schilderen / industriële lakverwerking

2010/2011

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

   

02FW

sav01

91441

Assistent schilderen / industriële lakverwerking

Assistent schilderen / industriële lakverwerking (Assistent lakspuiter)

2010/2011

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

02FW

sav01

91442

Assistent schilderen / industriële lakverwerking

Assistent schilderen / industriële lakverwerking (Assistent metaalconserveerder)

2010/2011

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

02FW

sav01

91443

Assistent schilderen / industriële lakverwerking

Assistent schilderen / industriële lakverwerking (Assistent poedercoater)

2010/2011

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

02FW

sav01

91444

Assistent schilderen / industriële lakverwerking

Assistent schilderen / industriële lakverwerking (Assistent schilder)

2010/2011

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

02FW

sav02

94480

Medewerker glaszetten 2

Medewerker glaszetten (Glaszetter)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav02

94490

Medewerker glaszetten 3

Medewerker glaszetten (Gezel glaszetter)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

sav04

95150

Medewerker dekvloeren 2

Medewerker dekvloeren (Dekvloerenlegger)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav04

95160

Medewerker dekvloeren 3

Medewerker dekvloeren (Gezel dekvloerenlegger)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav05

92710

Medewerker industriële lakverwerking 2

Medewerker industriële lakverwerking

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

02FW

sav05

92711

Medewerker industriële lakverwerking 2

Medewerker industriële lakverwerking (Jachtschilder)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav05

92712

Medewerker industriële lakverwerking 2

Medewerker industriële lakverwerking (Lakspuiter)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav05

92713

Medewerker industriële lakverwerking 2

Medewerker industriële lakverwerking (Metaalconserveerder)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav05

92714

Medewerker industriële lakverwerking 2

Medewerker industriële lakverwerking (Poedercoater)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav05

92720

Medewerker industriële lakverwerking 3

Medewerker industriële lakverwerking

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

   

02FW

sav05

92721

Medewerker industriële lakverwerking 3

Medewerker industriële lakverwerking (Vakkracht jachtschilder)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav05

92722

Medewerker industriële lakverwerking 3

Medewerker industriële lakverwerking (Vakkracht lakspuiter)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav05

92723

Medewerker industriële lakverwerking 3

Medewerker industriële lakverwerking (Vakkracht poedercoater)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav06

91450

Medewerker schilderen 2

Medewerker schilderen (Schilder)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav06

91460

Medewerker schilderen 3

Medewerker schilderen

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

   

02FW

sav06

91461

Medewerker schilderen 3

Medewerker schilderen (Gezel schilder aankomend voorman)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav06

91462

Medewerker schilderen 3

Medewerker schilderen (Gezel schilder afwerking van interieurs)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav06

91463

Medewerker schilderen 3

Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav07

95170

Plafond-/wandmonteur

Plafond-/wandmonteur

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav09

94500

Signmaker 2

Signmaker (Medewerker sign)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav09

94510

Signmaker 3

Signmaker (Allround signmaker)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

sav09

94990

Signmaker 4

Signmaker (Signspecialist)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav11

92740

Specialist schilderen

Specialist schilderen

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02FW

sav11

92741

Specialist schilderen

Specialist schilderen (Specialist decoratie en restauratie)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav11

92742

Specialist schilderen

Specialist schilderen (Specialist interieur en decoratie)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav12

92750

Restauratiestukadoor

Restauratiestukadoor

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02FW

sav12

92751

Restauratiestukadoor

Restauratiestukadoor (Restauratiestukadoor ontwerpen)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav12

92752

Restauratiestukadoor

Restauratiestukadoor (Restauratiestukadoor modelleren)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav13

93600

Medewerker stukadoren 2

Medewerker stukadoren (Stukadoor)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav13

91500

Medewerker stukadoren 3

Medewerker stukadoren

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

   

02FW

sav13

91501

Medewerker stukadoren 3

Medewerker stukadoren (Gezel stukadoor decoratie)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav13

91502

Medewerker stukadoren 3

Medewerker stukadoren (Gezel stukadoor voorman)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav14

91510

Tentoonstellingsbouwer 2

Tentoonstellingsbouwer (Medewerker tentoonstellingsbouw)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav14

91520

Tentoonstellingsbouwer 3

Tentoonstellingsbouwer (Allround tentoonstellingsbouwer)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

sav15

91530

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie 2

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Medewerker productpresentatie)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav15

91540

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie 4

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02FW

sav15

91541

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie 4

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Stand-, winkel- en decorvormgever)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav15

91542

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie 4

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Vormgever productpresentatie)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav15

91543

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie 4

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Winkelpubliciteitvormgever)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav16

94520

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02FW

sav16

94521

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Calculator/onderhoudsspecialist)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav16

94522

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Uitvoerder)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav16

94523

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Ondernemer)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav16

94524

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Kleur- en interieuradviseur)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav16

94525

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Projectleider)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav17

94530

Schoonmaak en Glazenwassen 2

Schoonmaak en Glazenwassen

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

02FW

sav17

94531

Schoonmaak en Glazenwassen 2

Schoonmaak en Glazenwassen (Schoonmaker/medewerker vloeronderhoud)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav17

94532

Schoonmaak en Glazenwassen 2

Schoonmaak en Glazenwassen (Glazenwasser/gevelreiniger)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav17

94533

Schoonmaak en Glazenwassen 2

Schoonmaak en Glazenwassen (Reiniger na calamiteiten)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav17

94534

Schoonmaak en Glazenwassen 2

Schoonmaak en Glazenwassen (Reiniger in de voedselverwerkende industrie)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav17

94540

Schoonmaak en Glazenwassen 3

Schoonmaak en Glazenwassen

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

   

02FW

sav17

94541

Schoonmaak en Glazenwassen 3

Schoonmaak en Glazenwassen (Allround schoonmaker/medewerker vloeronderhoud)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

sav17

94542

Schoonmaak en Glazenwassen 3

Schoonmaak en Glazenwassen (Allround glazenwasser/gevelreiniger)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

sav17

94543

Schoonmaak en Glazenwassen 3

Schoonmaak en Glazenwassen (Allround reiniger na calamiteiten)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

sav17

94544

Schoonmaak en Glazenwassen 3

Schoonmaak en Glazenwassen (Allround reiniger in de voedselverwerkende industrie)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

shm05

95000

Machinaal houtbewerker 2

Machinaal houtbewerker

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

04IN

shm05

93530

Machinaal houtbewerker 3

Machinaal houtbewerker

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

   

04IN

shm05

93531

Machinaal houtbewerker 3

Machinaal houtbewerker (Allround machinaal houtbewerker houthandel)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm05

93532

Machinaal houtbewerker 3

Machinaal houtbewerker (Allround machinaal houtbewerker meubelindustrie)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm05

93533

Machinaal houtbewerker 3

Machinaal houtbewerker (Allround machinaal houtbewerker timmerindustrie)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm05

94550

Machinaal houtbewerker 4

Machinaal houtbewerker (Meewerkend leidinggevende machinaal houtbewerken)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm08

93540

Parketteur 2

Parketteur

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

04IN

shm08

93550

Parketteur 3

Parketteur (Allround parketteur)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm11

94560

Assistent houtbranche

Assistent houtbranche

2010/2011

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

04IN

shm13

94570

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 2

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

04IN

shm13

94580

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 3

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

   

04IN

shm13

94581

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 3

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Allround meubelmaker)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm13

94582

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 3

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Allround interieurbouwer)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm13

94583

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 3

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Allround scheepsinterieurbouwer)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm13

94590

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 4

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

04IN

shm13

94591

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 4

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm13

94592

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 4

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Ondernemer meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm14

93560

Meubelstoffeerder 2

Meubelstoffeerder

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

04IN

shm14

93570

Meubelstoffeerder 3

Meubelstoffeerder (Allround meubelstoffeerder)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm14

94600

Meubelstoffeerder 4

Meubelstoffeerder

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

04IN

shm14

94601

Meubelstoffeerder 4

Meubelstoffeerder (Meewerkend leidinggevende meubelstoffeerbedrijf)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm14

94602

Meubelstoffeerder 4

Meubelstoffeerder (Ondernemer meubelstoffeerbedrijf)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm15

94610

Montagemedewerker timmerindustrie 2

Montagemedewerker timmerindustrie

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

04IN

shm15

94620

Montagemedewerker timmerindustrie 3

Montagemedewerker timmerindustrie

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

   

04IN

shm15

94621

Montagemedewerker timmerindustrie 3

Montagemedewerker timmerindustrie (Allround montagemedewerker gevelelementen)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm15

94622

Montagemedewerker timmerindustrie 3

Montagemedewerker timmerindustrie (Allround houtskeletbouwer)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm15

94630

Montagemedewerker timmerindustrie 4

Montagemedewerker timmerindustrie (Meewerkend leidinggevende montage timmerindustrie)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm16

93580

Logistiek medewerker houthandel 2

Logistiek medewerker houthandel

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

04IN

shm16

93590

Logistiek medewerker houthandel 3

Logistiek medewerker houthandel (Allround logistiek medewerker houthandel)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm16

94640

Logistiek medewerker houthandel 4

Logistiek medewerker houthandel (Meewerkend leidinggevende logistiek houthandel)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm17

94650

Werkvoorbereider houtbranche

Werkvoorbereider houtbranche

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

04IN

shm17

94651

Werkvoorbereider houtbranche

Werkvoorbereider houtbranche (Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm17

94652

Werkvoorbereider houtbranche

Werkvoorbereider houtbranche (Werkvoorbereider timmerindustrie)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm17

94654

Werkvoorbereider houtbranche

Werkvoorbereider houtbranche (Commercieel technisch medewerker houthandel)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

svg02

92770

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PS

svg02

92771

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen (Adaptatieadviseur)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg02

92772

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen (Orthopedisch Schoentechnicus)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg02

92773

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen (Orthopedisch Technicus)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg02

92774

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen (Orthopedisch Schoentechnicus/Manager)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg02

92775

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen (Orthopedisch Technicus/Manager)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg04

95180

Audicien

Audicien

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PS

svg04

95181

Audicien

Audicien

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg04

95182

Audicien

Audicien (Audicien/Manager)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg05

92790

Goud- en Zilversmeden 3

Goud- en Zilversmeden (Basisgoudsmid)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg05

92800

Goud- en Zilversmeden 4

Goud- en Zilversmeden

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PS

svg05

92803

Goud- en Zilversmeden 4

Goud- en Zilversmeden (Goudsmid)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg05

92804

Goud- en Zilversmeden 4

Goud- en Zilversmeden (Zilversmid)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg06

92810

Juweliersbedrijf 3

Juweliersbedrijf (Medewerker Juwelier)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg06

92820

Juweliersbedrijf 4

Juweliersbedrijf (Juwelier)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg11

92840

Onderwerkmaker 2

Onderwerkmaker

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PS

svg11

94660

Onderwerkmaker 3

Onderwerkmaker (Onderwerkmaker/Ondernemer)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg13

95190

Orthopedisch Technisch Medewerker

Orthopedisch Technisch Medewerker

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg14

92870

Pianotechniek

Pianotechniek

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

   

02PS

svg14

92871

Pianotechniek

Pianotechniek (Pianotechnicus)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg14

92872

Pianotechniek

Pianotechniek (Pianotechnicus/Ondernemer)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg15

92880

Schachtenmaker 2

Schachtenmaker

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PS

svg15

94670

Schachtenmaker 3

Schachtenmaker (Schachtenmaker/Ondernemer)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg16

94680

Schoenconsulent

Schoenconsulent

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PS

svg16

94681

Schoenconsulent

Schoenconsulent

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg16

94682

Schoenconsulent

Schoenconsulent (Schoenconsulent/Ondernemer)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg17

93610

Schoenhersteller 2

Schoenhersteller

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PS

svg17

93620

Schoenhersteller 3

Schoenhersteller (Schoenhersteller/Ondernemer)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg21

91620

Technisch Oogheelkundig Assistent

Technisch Oogheelkundig Assistent

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg22

95200

Uurwerktechniek 3

Uurwerktechniek (Medewerker Uurwerktechniek)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg22

95210

Uurwerktechniek 4

Uurwerktechniek (Uurwerktechnicus)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg25

93630

Optiek 2

Optiek

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

02PS

svg25

93631

Optiek 2

Optiek (Verkoopmedewerker Optiek)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PS

svg25

93632

Optiek 2

Optiek (Werkplaatsmedewerker Optiek)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PS

svg25

93640

Optiek 3

Optiek (Allround Medewerker Optiek)

2010/2011

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg25

93650

Optiek 4

Optiek

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PS

svg25

93651

Optiek 4

Optiek (Opticien)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg25

93652

Optiek 4

Optiek (Opticien/Manager)

2010/2011

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg26

93660

Adaptatietechniek 2

Adaptatietechniek (Medewerker Adaptatietechniek)

2010/2011

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PS