Besluit vaststelling vergoedingen Commissie evaluatie ZonMw

[Regeling vervallen per 02-10-2013.]
Geldend van 17-06-2010 t/m 01-10-2013

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 juni 2010, nr. PG/JFB 3.005.463, houdende vaststelling van de vergoedingen van de Commissie evaluatie ZonMw

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-10-2013]

  • 2 Aan de overige leden van de in het eerste lid bedoelde commissie, wordt een vergoeding per vergadering toegekend van € 250.

Artikel 2

[Vervallen per 02-10-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina