Besluit instelling Bedrijfscommissie Markt II

[Regeling vervallen per 14-02-2019.]
Geldend van 01-07-2010 t/m 13-02-2019

Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 27 mei 2010 tot instelling van de Bedrijfscommissie Markt II

De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;

Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;

Gelet op artikel 5 van de Instellingsverordening Bestuurskamer 2008;

Gehoord de naar het oordeel van de Bestuurskamer voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 14-02-2019]

Er is een Bedrijfscommissie Markt II. Deze is ingesteld voor de ondernemingen in de marktsector waarin in hoofdzaak activiteiten worden uitgevoerd op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, onderwijs, sport dan wel in het kader van overige sociale, culturele en maatschappelijke voorzieningen en belangen.

Artikel 2

[Vervallen per 14-02-2019]

 • 1 De bedrijfscommissie bestaat uit 12 leden en 12 plaatsvervangende leden.

 • 2 Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:

  • a. organisaties van ondernemers

   • 3 leden en 3 plaatsvervangende leden door: ActiZ organisatie van zorgondernemers, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland) en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) gezamenlijk;

   • 1 lid en 1 plaatsvervangend lid door: Maatschappelijk Ondernemers Groep (MOgroep) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gezamenlijk;

   • 1 lid en 1 plaatsvervangend lid door: Werkgeversvereniging Openbare Bibliotheken (WOB), Kunstconnectie en Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW (AWVN) gezamenlijk;

   • 1 lid en 1 plaatsvervangend lid door: MBO-Raad, HBO-Raad, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) gezamenlijk.

  • b. organisaties van werknemers

   • 2 leden en 2 plaatsvervangende leden door: ABVAKABO FNV;

   • 1 lid en 1 plaatsvervangend lid door: FNV KIEM en Algemene Onderwijsbond (Aob) gezamenlijk;

   • 1 lid en 1 plaatsvervangend lid door: CNV Publieke Zaak, CNV Kunstenbond en CNV Onderwijs gezamenlijk;

   • 1 lid en 1 plaatsvervangend lid door: De Unie en Federatie Onderwijsbonden CMHF gezamenlijk;

   • 1 lid en 1 plaatsvervangend lid door: Federatie van beroepsorganisaties in de zorg (FBZ), Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en Nieuwe Unie ’91 (NU ’91) gezamenlijk.

Artikel 3

[Vervallen per 14-02-2019]

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en de Staatscourant.

Artikel 5

[Vervallen per 14-02-2019]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit instelling Bedrijfscommissie Markt II.

Den Haag, 27 mei 2010

Voorzitter

A.H.G. Rinnooy Kan

Secretaris

D.B. Modderman

Terug naar begin van de pagina