Besluit vervanging door zorgdrager

Geldend van 10-06-2010 t/m heden

Besluit vervanging door zorgdrager

Commissariaat voor de Media,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995;

Gelet op de Beleidsregel digitale vervanging archiefbescheiden en

gelet op de machtiging van de algemene rijksarchivaris van 16 april 2010, kenmerk NA/10/4390;

Besluit:

Het Commissariaat voor de Media besluit over te gaan tot vervanging van archiefbescheiden, die niet voor vernietiging in aanmerking komen, en deze na vervanging te vernietigen volgens de specificaties zoals vastgelegd in de bijlage Handboek digitale vervanging archiefbescheiden, versie 1.5 (februari 2010).

Hilversum, 27 mei 2010

Voorzitter,

T. Bahlmann

Commissaris,

J. van Cuilenburg

Terug naar begin van de pagina