Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 20-02-2011 t/m 31-12-2014

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 mei 2010, Directie Inkomensverzekeringen en -voorzieningen, nr. IVV/OOG/2010/7955, houdende de aanwijzing van de volkenrechtelijke organisatie, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 en artikel 7, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 (Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2010)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 14, tweede lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 en artikel 7, tweede lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Als volkenrechtelijke organisatie, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 en artikel 7, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990, worden aangewezen:

 • 1. United Nations:

  • a. International Criminal Court for the Former Yugoslavia (ICTY);

  • b. International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR);

  • c. International Court of Justice (ICJ);

  • d. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR);

  • e. United Nations University - Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology (UNU- MERIT);

  • f. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – International Institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering, Institute for Water Education (UNESCO-IHE);

  • g. Special Tribunal for Lebanon (STL);

  • h. Special Court for Sierra Leone (SCSL);

 • 2. International Criminal Court (ICC);

 • 3. Permanent Court of Arbitration (PCA);

 • 4. Hague Conference on Private International Law (HCPIL);

 • 5. North Atlantic Treaty Organization (NATO):

  • a. NATO-C3 Agency;

  • b. Joint Force Command Brunssum (JFC Brunssum);

  • c. NATO AEW&C Programme Management Agency (NAPMA);

 • 6. European Union:

  • a. European Commission, JRC (Joint Research Centre), Institute for Energy and Euratom;

  • b. Vertegenwoordiging van de Europese Commissie;

  • c. Voorlichtingsbureau van het Europese Parlement;

  • d. European Police Office (EUROPOL);

  • e. European Union’s Judicial Cooperation Unit;

 • 7. High Commissioner on National Minorities (HCNM);

 • 8. European Organization for the Safety of Air Navigation (EUROCONTROL);

 • 9. European Space Agency / European Space Research and Technology Centre (ESA/ESTEC);

 • 10. European Patent Organization (EPO);

 • 11. Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA);

 • 12. Iran - United States Claims Tribunal (IUSCT);

 • 13. African Management Services Company (AMSCO);

 • 14. International Organization for Migration (IOM);

 • 15. Common Fund for Commodities (CFC);

 • 16. Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2010.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 mei 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina