Regeling examenprogramma’s Landbouw en natuurlijke omgeving en Landbouw-breed

[Regeling vervalt per 01-08-2019.]
Geldend van 01-08-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 mei 2010, nr. 131791, houdende vaststelling van de examenprogramma’s Landbouw en natuurlijke omgeving en Landbouw-breed vmbo (Regeling examenprogramma’s Landbouw en natuurlijke omgeving en Landbouw-breed)

Artikel 1

Het examenprogramma voor de afdeling Landbouw en natuurlijke omgeving wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2

Het examenprogramma voor het intrasectoraal programma Landbouw-breed wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2010 en is voor het eerst van toepassing op de leerlingen die per 1 augustus 2010 worden toegelaten tot het derde leerjaar binnen de afdeling Landbouw en natuurlijke omgeving en het intrasectoraal programma Landbouw-breed, en op de leerlingen die op 1 augustus 2009 zijn toegelaten tot het derde leerjaar binnen de afdeling Landbouw en natuurlijke omgeving of het intrasectoraal programma Landbouw-breed en die na 1 augustus 2011 examen doen.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma’s Landbouw en natuurlijke omgeving en Landbouw-breed.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Den Haag, 27 mei 2010

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage 1

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te Den Haag.]

Bijlage 2

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te Den Haag.]

Terug naar begin van de pagina