Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst 4FM

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 04-10-2011 t/m 31-12-2012

Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst 4FM

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Financiën,

handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid van de Comptabiliteitswet;

Besluiten

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 2 De tenaamstelling van de tijdelijke baten-lastendienst komt te luiden: tijdelijke baten-lastendienst FMHaaglanden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 april 2010.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst 4FM.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 april 2010

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina