Regeling melding privéklinieken en particuliere verpleeg- en verzorgingshuizen

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 29-05-2010 t/m 31-12-2015

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 mei 2010, nr. MC/U-3003266, houdende houdende voorschriften met betrekking tot melding van privéklinieken en particuliere verpleeg- en verzorgingshuizen (Regeling melding privéklinieken en particuliere verpleeg- en verzorgingshuizen)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4b, tweede lid, van de Kwaliteitswet zorginstellingen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

De zorgaanbieder, bedoeld in artikel 4b, tweede lid, van de Kwaliteitswet zorginstellingen, meldt zich voor de in dat lid bedoelde inschrijving in het register bij het agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg, bedoeld in artikel 1 van het Instellingsbesluit agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De zorgaanbieder meldt zich bij het agentschap door verstrekking van de volgende gegevens:

  • a. zijn naam, eventuele rechtsvorm en adres, zijn vestigingsplaats of woonplaats;

  • b. van elke locatie waar zorg wordt verleend:

   • indien de zorgaanbieder voor die locatie een handelsnaam bezigt, die handelsnaam;

   • het bezoekadres;

   • het correspondentieadres;

   • de aard van de aangeboden zorg;

  • c. het nummer waaronder de zorgaanbieder is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • 2 De zorgverlener doet opgave van de gegevens door gebruik van de website: www.zorgregister.nl.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling melding privéklinieken en particuliere verpleeg- en verzorgingshuizen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina