Regeling vaststelling aanvullende bekostiging ex artikel 2 Regeling aanvullende bekostiging [...] tot en met 2010/2011, voor het schooljaar 2010/2011

[Regeling vervallen per 25-08-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-08-2018.]
Geldend van 26-05-2010 t/m 31-07-2018

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 mei 2010, nr. VO/BVB/207218, houdende de vaststelling van de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2 van de Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor de schooljaren 2008/2009 tot en met 2010/2011, voor het schooljaar 2010/2011

Artikel 2

[Vervallen per 25-08-2018]

Deze regeling treedt in werking op de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina