Verlenging Tijdelijke regeling stroomstootwapens

[Regeling vervallen per 01-05-2011.]
Geldend van 01-07-2010 t/m 30-04-2011

Verlenging Tijdelijke regeling stroomstootwapens

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Justitie;

Gelet op artikel 2 van de Tijdelijke regeling stroomstootwapens;

Besluit:

[Vervallen per 01-05-2011]

Op 1 mei 2009 is bij de aanhoudings- en ondersteuningseenheden van de politie een proef van start gegaan met een stroomstootwapen van het merk Taser. In de Tijdelijke regeling stroomstootwapens is het juridisch kader hiervoor vastgelegd.

In artikel 2 van deze regeling is bepaald dat de periode van de beproeving loopt van 1 mei 2009 tot 1 mei 2010 en dat deze periode met maximaal 1 jaar kan worden verlengd.

Het afgelopen jaar is het stroomstootwapen door de aanhoudings- en ondersteuningseenheden verschillende keren succesvol ingezet voor het beëindigen van levensbedreigende situaties. De evaluatie van de beproeving gaat binnenkort van start en zal naar verwachting na de zomer gereed zijn.

Na raadpleging van de begeleidingscommissie en een vertegenwoordiger van de aanhoudings- en ondersteuningseenheden is mij gebleken dat het wenselijk is om de periode van de beproeving met de duur van een jaar te verlengen. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk gebruikerservaringen bij de evaluatie worden betrokken en kan de eventuele definitieve invoering van het stroomstootwapen, in de bewapening van de aanhoudings- en ondersteuningseenheden, zorgvuldig worden voorbereid.

Derhalve verleng ik op grond van artikel 2 van de Tijdelijke regeling stroomstootwapens de beproeving met het stroomstootwapen, merk Taser, type X26E tot 1 mei 2011.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina