Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2008

[Regeling materieel uitgewerkt per 22-05-2012.]
Geldend van 22-05-2010 t/m heden

Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2008

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet en artikel 6 van de invoeringswet Financiële verhoudingswet;

Besluit:

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:

de directeur Openbaar Bestuur en Democratie

,

G.J. Buitendijk

Bijlage 1

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, over het uitkeringsjaar 2008.

Nr.

Maatstaven

Bedragen €

1

OZB (won. eig. eenheid € 2500)

–2.25

1

OZB (niet won. gebr. eenheid € 2500)

–2,40

1

OZB (niet won. eig. eenheid € 2500)

–2,98

2

Inwoners

128,50

3

Eénouder huishoudens

141,27

4

Inwoners Jongeren < 20 jaar

221,13

5

Inwoners Ouderen > 64 jaar

80,37

5-a

Inwoners Ouderen 75–85 jaar

26,67

6-a

Waddengemeenten t/m 2500 inwoners

189,02

6-b

Waddengemeenten van 2501 t/m 7500 inwoners

147,72

6-c

Waddengemeenten vanaf 7501 inwoners

32,56

7

Lage inkomens

87,52

7-a

Lage inkomens (drempel)

355,95

8

Bijstandsontvangers

1.453,86

9

Schaalnadeel uitvoering WWB

113.374,14

10

Schaalvoordeel uitvoering WWB

3.746,39

11

Uitkeringsontvangers

106,98

12

Minderheden

304,15

13

Klantenpotentieel lokaal

51,19

14

Klantenpotentieel regionaal

15,21

15

Leerlingen VO

420,97

15-a

Leerling (V)SO

315,82

15-b

Extra groei leerlingen VO

221,81

15-c

Extra groei jongeren

169,94

16

Land

31,50

17

Land *percentage slechte grond

–2,20

18

Land *bodemfactor gemeente

26,10

19

Binnenwater

36,78

20

Buitenwater

22,93

21

Oppervlak bebouwing

498,06

22

Oppervlak bebouwing woonkern *bodemfactor woonkern

3.257,03

23

Oppervlak bebouwing buitengebied *bodemfactor buitengebied

1.619,57

24

Woonruimten

167,16

25

Woonruimten *bodemfactor woonkern

26,46

26

Woonruimten *percentage slechte grond

24,26

27a

Historische kernen eerste groep

3.167,51

27b

Historische kernen tweede groep

6.845,46

27c

Historische kernen derde groep

15.381,17

28

Historische waterweg

14,71

29

Bewoonde oorden 1930

30,80

30

Bewoonde oorden met historische kernen

87,70

31

ISV, onderdeel a

17.656.399,71

31 a

ISV, onderdeel b

11.059.052,24

32

Omgevingsadressendichtheid

62,65

33

Omgevingsadressendichtheid *percentage slechte grond

0,41

34

Oeverlengte *bodemfactor gemeente

6,76

35

Oeverlengte *bodemfactor gemeente *dichtheidsfactor

3,46

36

Meerkernigheid

8.890,17

36a

Kernen met 500 of meer adressen

28.180,76

37

Meerkernigheid *bodemfactor buitengebied

14.688,30

38

Bedrijfsvestigingen

109,34

38a

OZB-waarde van de niet-woningen gedeeld door 1.000.000

312,00

39

Vast bedrag

248.230,43

40

Vast bedrag voor Amsterdam

188.395.121,65

41

Vast bedrag voor Rotterdam

108.265.724,75

42

Vast bedrag voor Den Haag

81.246.040,22

43

Vast bedrag voor Utrecht

45.288.800,71

44

Vast bedrag voor de Waddengemeenten

149.950,63

44a

Vast bedrag Baarle Naussau1

248.230,43

45a

Herindeling (per gemeente)

1.585.065,00

45b

Herindeling (per inwoner)

53,29

1De gemeente Baarle Nassau ontvangt een vast bedrag gelijk aan 2 maal het vast bedrag voor iedere gemeente.

Bijlage 2

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet over het uitkeringsjaar 2008 (bijlage bij artikel 2)

Omschrijving

Bedragen €

De letter D, opgenomen in de formule in artikel 3.15.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984 (indien aansluitingen gemaakt in of na 1983)

36,76

Terug naar begin van de pagina