Invordering, Regeling sloopvoertuigen

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 19-05-2010 t/m 31-12-2010

Invordering, Regeling sloopvoertuigen

De minister van Financiën heeft het volgende besloten.

De werking van het besluit handelwijze van door de belastingdeurwaarder in beslag genomen en in bewaring gestelde sloopvoertuigen (besluit van 18 december 2009, nr. CPP2009/2496M) wordt verlengd tot en met 31 december 2010.

1. Inleiding

[Vervallen per 01-01-2011]

Het besluit van 18 december 2009, nr. CPP20009/2496M beschrijft de procedure in het geval de belastingdeurwaarder een motorvoertuig dat kwalificeert voor de sloopregeling in beslag neemt en dat vervolgens in bewaring stelt. Genoemd besluit geldt zolang de Tijdelijke regeling personen- en bestelauto’s (VROM) van toepassing is; de werkingsduur is daarmee begrensd tot uiterlijk 31 december 2010. De Tijdelijke regeling van VROM is echter op 21 april 2010 om 17.00 uur gesloten omdat de daarvoor beschikbaar gestelde middelen zijn uitgeput.

3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 21 april 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 mei 2010

De

minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina