Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 24-04-2011.]
Geldend van 25-04-2010 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw d.d. 30 maart 2010, houdende de vaststelling van de tarieven genoemd in de Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2009 (Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2009)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op artikel 2 van de Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2009;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen d.d. 16 maart 2010.

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Bedragen lager dan € 10,00 worden niet opgelegd.

Artikel 2

Uitgezonderd van de areaalheffing als genoemd in artikel 1, zijn:

a.

opgeplante bloembollen voor de bolproductie, afkomstig van afbroei uit het meest recente broeiseizoen;

b.

bloembollen, die voor de bolproductie in Nederland, in het eerste teeltjaar, volgend op het jaar van import, waren/zijn opgeplant en afkomstig waren/zijn van import.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2009.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 30 maart 2010

T.H.J. Joustra

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina