Besluit PT toezichthouders tuchtrecht 2009

[Regeling vervallen per 23-01-2011.]
Geldend van 25-04-2010 t/m 22-01-2011

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 7 oktober 2009 houdende aanwijzing van de toezichthouders inzake het tuchtrecht (Besluit PT toezichthouders tuchtrecht 2009)

Artikel 1

[Vervallen per 23-01-2011]

  • 1 Aan de secretaris van het Productschap Akkerbouw wordt mandaat verleend tot het bij schriftelijke beslissing aanwijzen van de personen van de in de bijlage onderdelen 1 tot en met 6 opgenomen instanties die het toezicht op de naleving van de in de bijlage opgenomen verordeningen feitelijk uitvoeren. De aangewezen medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van planten, plantenziekten en –plagen, onkruiden of erosie en ze hebben ervaring met inspectiewerkzaamheden.

  • 2 Aan de secretaris van het Productschap Tuinbouw wordt mandaat verleend tot het bij schriftelijke beslissing aanwijzen van de personen van de respectieve organisatorische eenheden van het Productschap Tuinbouw genoemd in de bijlage, onderdeel 7. De aangewezen medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van administratieve controlewerkzaamheden.

  • 3 De in het eerste en tweede lid aangewezen personen worden namens het Productschap Tuinbouw door het Productschap Akkerbouw voorzien van een legitimatiebewijs.

Artikel 3

[Vervallen per 23-01-2011]

Dit besluit treedt in werking de tweede dag na publicatie ervan in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 4

[Vervallen per 23-01-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT toezichthouders tuchtrecht 2009.

Zoetermeer, 7 oktober 2009

T.H.J. Joustra

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Bijlage

[Vervallen per 23-01-2011]

 

Naam Verordening

Instanties

1

Verordening PT bestrijding aardappelmoeheid 2009

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)

2

Verordening PT bestrijding erosie tuinbouwgronden 2009

Provincie Limburg, afdeling handhaving en monitoring, cluster Toezicht en Handhaving

3

Verordening PT bestrijding knolcyperus 2009

Stichting NAK / Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw) / Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD)

4

Verordening PT gebruik verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen 2009

Stichting NAK

5

Verordening PT registratie gewasbeschermingsmiddelen onbedekte teelt bloembollen 2009

Q-point B.V.

6

Verordening PT reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 2009

Stichting NAK

7

Verordening PT algemene bepalingen 2007

Productschap Tuinbouw (PT)

  • Toezichthouders registratieplicht: medewerkers van de Unit Relatiebeheer

  • Toezichthouders boekhoudkundige verplichtingen: medewerkers van de Unit Buitendienst en Ondersteuning en medewerkers van de Unit Handel en Heffingen

Terug naar begin van de pagina