Besluit tot tijdelijke aanwijzing en classering productiegebied Veerse Meer (NR. 4)

[Regeling vervallen per 04-09-2010.]
Geldend van 01-04-2010 t/m 03-09-2010

Besluit tot tijdelijke aanwijzing en classering productiegebied Veerse Meer (NR. 4)

De voorzitter van het Productschap Vis heeft,

gelet op artikel 3 en artikel 7 van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006 (Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 30 december 2005, nummer 75, VIS 20) op 17 maart 2010 het volgende besluit vastgesteld.

Artikel 1

[Vervallen per 04-09-2010]

Het Veerse Meer, met de volgende grenzen, wordt met ingang van 1 april 2010 om 00.00 uur voor levende tweekleppige weekdieren aangewezen als productiegebied B en wordt derhalve opgenomen geacht in bijlage I van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006:

Bijlage 246538.png

Grenzen Veerse Meer:

  • 1. de Veerse (gat)dam;

  • 2. de kust van Walcheren;

  • 3. de kust van Zuid-Beveland;

  • 4. de Zandkreekdam en -sluis;

  • 5. de kust van Noord-Beveland.

Artikel 2

[Vervallen per 04-09-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2010 om 00.00 uur en vervalt op de dag van inwerkingtreding van de Verordening V tot wijziging van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006.

Namens het bestuur van het Productschap
,

D.C. Faber

voorzitter

Terug naar begin van de pagina