Wijzigingsbesluit ex artikel 32, eerste lid, Uitvoeringsregeling visserij

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 01-07-2010 t/m 31-12-2010

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 april 2010, nr. 126255, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling visserij

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 6, derde lid, en 8 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 en artikel 32 van de Uitvoeringsregeling visserij;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

Als periode waarin het verboden is te vissen op grond van artikel 32, eerste lid, Uitvoeringsregeling visserij wordt voor het kalenderjaar 2010 de periode van 1 september tot en met 12 oktober vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2010 en vervalt op 1 januari 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 april 2010

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina