Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Douane vanaf 1996 (minister van Financiën, ressort Belastingdienst)

Geldend van 05-05-2010 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Douane vanaf 1996 (minister van Financiën, ressort Belastingdienst)

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Financiën,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 18 maart 2010, nr. bca-2010.05620/2);

Besluiten:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 31 maart 2010

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

De

minister

van Financiën,
namens deze:

De Directeur-generaal Belastingdienst

,

P.A.W. Veld

Terug naar begin van de pagina