Besluit benoeming en vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Bioraffinage

Geldend van 01-07-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 april 2010, nr. 127697 houdende de benoeming en de vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie Bioraffinage

Artikel 1

  • 1 Te rekenen vanaf 1 december 2009 worden voor een periode van 1 jaar tot lid van de Adviescommissie Bioraffinage benoemd:

    • a. de heer dr. ir. H.M.H. van Wechem te Haarlem, tevens voorzitter;

    • b. de heer dr. ir. Th. van Herwijnen te Haarlem;

    • c. de heer dr. ir. F.J. Olieman te Maarssen.

Artikel 2

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Adviescommissie Bioraffinage.

’s-Gravenhage, 27 april 2010

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina