Besluit mandaat en machtiging havenmeester Rotterdam

Geldend van 24-03-2012 t/m heden

Besluit mandaat en machtiging havenmeester Rotterdam

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, tweede lid, en artikel 7, vijfde lid, van de Scheepvaartverkeerswet;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Aan de havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam N.V., wordt mandaat en machtiging verleend om voor zover het scheepvaartwegen betreft in beheer bij het Rijk, benedenstrooms kilometerraai 991.7 van de Nieuwe Maas of benedenstrooms kilometerraai 998 van de Oude Maas:

Artikel 2

De havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam N.V., is bevoegd ten aanzien van de aan hem bij dit besluit verleende bevoegdheden ondermandaat te verlenen of de machtiging door te geven.

Artikel 3

De havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. verschaft de minister op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de aan hem bij dit besluit verleende bevoegdheden.

Artikel 4

De ondertekening van documenten op grond van artikel 1 en een op grond van artikel 1 geplaatste aantekening in het ladingjournaal luiden:

‘De Minister van Verkeer en Waterstaat,

namens deze,

De havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. ’,

gevolgd door de handtekening en de naam van de havenmeester.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina