Aanwijzingsbesluit NFI als hulpverleningsdienst Ministerie van Justitie

[Regeling vervallen per 01-04-2015.]
Geldend van 29-04-2010 t/m 31-03-2015

Besluit van de Minister van Justitie van 20 april 2010, kenmerk 5650915/10, houdende aanwijzing van het Nederlands Forensisch Instituut als hulpverleningsdienst van het Ministerie van Justitie

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 maart 2009.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit NFI als hulpverleningsdienst Ministerie van Justitie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 april 2010

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina