Regeling aanwijzing adviserende instelling uitvoering Wet werk en inkomen kunstenaars

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-05-2010 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 april 2010, Directie Inkomensverzekeringen- en voorzieningen, nr. IVV/I/2010/7404, tot aanwijzing adviserende instelling Wet werk en inkomen kunstenaars

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 35, eerste lid, van de Wet werk en inkomen kunstenaars;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

De Stichting Cultuur & Ondernemen te Amsterdam wordt aangewezen als instelling die tot taak heeft het college in het kader van de uitvoering van de Wet werk en inkomen kunstenaars van advies te dienen of:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 mei 2010 en treedt per deze datum in de plaats van de beschikking van 17 december 2004, nr. W&B/URP/04/84801b (Staatscourant 27 december 2004, nr. 250/pag. 40).

Deze beschikking zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 april 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina