Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen de Nederlandsche Bank en [...] toezicht op het kredietwezen, enz. vanaf 1952

Geldend van 21-04-2010 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen de Nederlandsche Bank en de Stichting Beleggerscompensatiefonds beleidsterreinen toezicht op het kredietwezen, enz. vanaf 1952

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 18 maart 2010, nr. bca-2010.05620/2);

Besluit:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 31 maart 2010

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

Terug naar begin van de pagina