Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2009

[Regeling vervallen per 01-08-2013.]
Geldend van 20-04-2010 t/m 31-07-2013

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 6 april 2010, nr. DUO/OND/ODS-2010/18819 M, houdende aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2009 (Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2009)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 77, vierde lid en vijfde lid en 156, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling nieuwe stichtings- en opheffingsnormen

[Vervallen per 01-08-2013]

Voor de basisscholen in de onderstaande gemeenten worden de navolgende stichtings- en opheffingsnormen vastgesteld.

Gemeentenaam

Gemeentecode

Stichtingsnorm

Opheffingsnorm

Bloemendaal

0377

200

110

Groningen

0014

268

161

Haarlem

0392

325

195

Hilversum

0402

278

167

Kaag en Braassem

1884

200

88

Noordenveld

1699

200

47

Velsen

0453

245

147

Weesp

0457

207

124

Wierden

0189

200

71

Wijdemeren

1696

200

80

Artikel 2. Vaststelling nieuwe opheffingsnormen voor gebiedsdelen Haarlem en Rijssen-Holten

[Vervallen per 01-08-2013]

Voor de basisscholen in de gemeenten Haarlem en Rijssen-Holten worden de navolgende opheffingsnormen voor de gebiedsdelen vastgesteld.

Gemeente

Gebied 1

Opheffingsnorm

Gebied 2

Opheffingsnorm

Haarlem

Overig Haarlem

196

Spaarndam

105

Rijssen-Holten

Oud Rijssen / deel Markelo

154

Oud Holten

42

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet

Terug naar begin van de pagina