Besluit vaststelling Selectielijst neerslag handelingen Autoriteit Financiële Markten [...] Regulering & Toezicht bank- en kredietwezen vanaf 2002

Geldend van 21-04-2010 t/m heden

Besluit vaststelling Selectielijst neerslag handelingen Autoriteit Financiële Markten beleidsterrein Regulering & Toezicht bank- en kredietwezen vanaf 2002

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 18 maart 2010, nr. bca 2010.05620/2);

Besluit:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 31 maart 2010

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

Terug naar begin van de pagina