Regeling monitoring kaderrichtlijn water

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 27-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 19-11-2015.
Geldend van 19-11-2015 t/m 31-03-2022

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 19-11-2015

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling monitoring kaderrichtlijn water
    Artikelen: 3, 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 19-11-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 01-12-2020 Stcrt. 2020, 64380
01-04-2022 Wijziging 28-01-2022 Stcrt. 2022, 3045 IENW/BSK-2021/258762 28-01-2022 Stcrt. 2022, 3045
19-11-2015 Wijziging 09-11-2015 Stcrt. 2015, 38398 IENM/BSK-2015/214891 09-11-2015 Stcrt. 2015, 38398
15-04-2010 Nieuwe-regeling 06-04-2010 Stcrt. 2010, 5615 BJZ2010006068 06-04-2010 Stcrt. 2010, 5615
Naar boven