Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Logius

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 13-04-2010 t/m 31-12-2012

Instellingsbesluit baten-lastendienst Logius

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: tijdelijke baten-lastendienst Logius.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Logius.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 maart 2010

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina