Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse [...] 2006 (Subsidieplafond Cultuur en Ontwikkeling 2010–2012)

[Regeling vervallen per 21-07-2011.]
Geldend van 13-04-2010 t/m 20-07-2011

Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken van 1 april 2010, nr. ICE-081/10, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Cultuur en Ontwikkeling 2010–2012)

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

Directeur-Generaal

Internationale Samenwerking,

J.M.G. Brandt

Terug naar begin van de pagina