Wet veiligheidsregio’s

Geraadpleegd op 02-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 20-06-2023.
Geldend van 20-06-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 17

Informatie geldend op 20-06-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit veiligheidsregio’s

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Arbeidsomstandighedenregeling
  Artikel: 3.20
 2. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel: 6.5
 3. Mijnbouwregeling
  Artikelen: 11a.3.1, 11a.3.2
 4. Wet veiligheidsregio’s
  Artikelen: 48, 49, 61, 63, 80

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3

 1. Kernenergiewet
  Artikel 41
 2. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel 6.5

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 20-06-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113
01-10-2010 Nieuwe-regeling 11-02-2010 Stb. 2010, 145 31117 24-06-2010 Stb. 2010, 252
Naar boven